Kop van Kessel-Lo

De meningen over het stadsvernieuwingsproject achter het station zijn verdeeld. Sommige mensen vechten koppig voor hun huis, anderen kijken uit naar het eindresultaat. Heb jij een mening over dit project? Laat het ons weten.

De laatste stand van zaken m.b.t. de werken (uit de nieuwsbrief van de stad Leuven):

De werken starten vanaf 11 februari 2008. Vanaf 11 februari tot begin juni werkt de aannemer in het gebied tussen de Willem Coosemansstraat en de Oude Diestsesteenweg De eerste dagen zal hier nog niet veel van te merken zijn. Er worden grote inspanningen gedaan om de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Toch wordt aangeraden om de omgeving te mijden en zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven zoals openbaar vervoer en de Leuvense zijde van het station.

zaterdag 9 februari 2008: verplaatsing deel van de fietsrekken
Op zaterdag 9 februari 2008 worden de eerste 8 fietsrekken op het Locomotievenpad – de rekken die het kortst bij de Martelarenlaan staan – verplaatst naar achter. Ze worden bijgezet op het einde van het Locomotievenpad en vooraan op de Centrale Werkplaatsen.
Deze locatie blijft gedurende de hele duur van de werken voorbehouden voor fietsenstalling.

Vanaf 11 februari 2008 tot vermoedelijk 26 februari 2008: aanleg omleidingsweg
Tijdens de eerste twee weken van de werken legt de aannemer de lokale omleidingsweg aan die tegen de spoorbedding loopt. Het verkeer verloopt dan nog zoals nu over de huidige Martelarenlaan. Dit veroorzaakt weinig hinder.

Vanaf 26 februari 2008 tot begin juni 2008: bouw brug en Benedenplein
Tijdens deze fase worden er rioleringswerken uitgevoerd en wordt er aan de brug en het benedenplein gebouwd:

  • Het doorgaande autoverkeer van de Martelarenlaan verloopt in beide richtingen over de lokale omleidingsweg. Deze tijdelijke weg heeft aan beide zijden een voet- en fietspad.
  • De Willem Coosemansstraat, Karl Schurmansstraat en Ernest Solvaystraat worden afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van de Martelarenlaan. In de Schurmansstraat en de Solvaystraat wordt tijdelijk dubbelrichting verkeer ingesteld.
  • De huizen op de Martelarenlaan tussen de Schurmansstraat en het Locomotievenpad blijven toegankelijk voor de bewoners. Hiervoor moeten de bewoners wel door de werfzone.
  • Voetgangers die vanuit het Locomotievenpad komen worden via een trap of helling naar de Solvaystraat geleid. Ter hoogte van de Solvaystraat wordt een veilige oversteekplaats, over de werfzone en de lokale omleidingsweg, voorzien.

Deze presentatie geeft een visueel overzicht van de plannen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.