Geslaagde 40ste Internationale Carnavalstoet Leuven

Burgemeester Louis Tobback was , tijdens de Academische Zitting in de Raadszaal van het Stadhuis te Leuven , attent aanwezig en schouwde de stoet vanop de Pui van het Stadhuis samen met Stoetenbouwer , Keizer van de Stad Leuven en Groot-Hertog van de Orde van de Pietermannen “GUIDO 1″ in het gezelschap van de 40ste Prins van Loven 2008 “DANNY 1″ met zijn Hofmaarschalk “ANDRE” bijgestaan door andere prominenten van het Leuvense Stadsbestuur en genodigden.

Tijdens de academische zitting werd de Heer Schepen van feestelijkheden “DIRK Vansina” (Meneerke van Plezier) aangesteld tot “KOMPAAN” van de Orde van de Pietermannen. Daarvoor legde de heer Schepen de nodige carnavaleske eed af.

In de namiddag trok de 40ste Internationale Carnavalstoet door het zonnige stadscentrum van de Europese Carnavalstad Leuven met een nog nooit gezien aantal deelnemers. Er trokken niet minder dan 49 groepen door de straten van de Stad Leuven waarvan 35 praalwagens.

Als internationale gasten konden we twee Carnavalverenigigingen uit Keulen en één uit Bad Homburg ontvangen alsook een drietal uit Nederland oa. uit Laren en Lelystad ; daarenboven waren er 4 blaaskapellen uit de zusterstad Oeteldonk (‘s Hertogenbosch) present om leven in te blazen.

Onmiddellijk na de stoet ging het Prinsenbal van start in Zaal “Rijschool” langs de Rijschoolstraat te Leuven welke moeilijk bereikbaar was maar toch goed gevuld geraakte met carnavalisten uit Binnen- en Buitenland, uit Leuven en omstreken. Tijdens het Prinsenbal kregen we nog diverse optredens voorgeschoteld door de Binnen- en Buitenlandse verenigingen.

Een totaalbeeld van de Carnavaleske Hoogdag in de Leuvense Binnenstad kan je bekijken via http://foto.telenet.be/ordevandepietermannen

Langs deze weg wil ik als Prins van Loven 2008 – DANNY 1 het Stadsbestuur van Leuven hartelijk bedanken voor hun medewerking waardoor we een stoet konden uitbouwen zoals ze in Aalst beweren dat zij dat allen kunnen. Tevens wil ik ook nog de Stedelijke Politie en Reinigingsdienst alsook Het Vlaamse Kruis bedanken voor hun medewerking .

Voor de Orde van de Pietermannen
Prins van Loven 2008
DANNY 1
en hofmaarschalk ANDRE

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.