Lezingenreeks: Islam en Europa: crisissen zijn uitdagingen

Aan de K.U.Leuven loopt van maart tot mei 2008 het Forum Anne & André Leysen onder de noemer ‘Interculturele verhoudingen’. Opzet is om een ruim publiek in Vlaanderen de kans te geven eminente experts uit binnen- en buitenland aan het woord te horen over de ruime en vooral zeer actuele thematiek van de interculturele verhoudingen, en met hen hierover in debat te treden. Dit jaar geven zes buitenlandse deskundigen een voordracht over het thema ‘Islam & Europa’.

Met  uitzondering van de eerste lezing, die plaatsvindt in de Promotiezaal (Universiteitshal, Naamsestraat 22), vinden alle voordrachten plaats in het Maria-Theresiacollege, van 19.00 tot 21.30u. De toegang voor de lezingen is gratis. Inschrijven vooraf is niet vereist, maar wordt wel aangemoedigd. Je kan ook via mail inschrijven. Inschrijven kan tot 1 maart 2008.

Download de folder en het antwoordformulier.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.