Vriendenkring “Mannen van 1969″ stunten voor de eerste keer


Mannen van 1969.

Het is misschien ongebruikelijk en onverwacht dat een jaartal dat nog in de stichtende fase is naar buiten treedt met een persconferentie. Maar volgens ons hebben we daar een gegronde reden toe.

Wij zijn daarenboven zeer blij dat dit plaats vindt op deze locatie. Want dit is de plek waar wij slechts een dikke 3 maanden geleden voor het eerst samen kwamen, de plek waar sommigen elkaar voor de eerste maal ontmoetten en waar oude schoolkameraden na 20 jaar elkaar terug zagen. Nu staan wij hier als één team, als de mannen van 1969. Wij willen vandaag ons eerste visitekaartje afleveren, of ingangsexamen afleggen, binnen de jaartallen. Wij zijn dan ook blij dat wij jullie 2 primeurs binnen de folklore der jaartallen mogen voorstellen.


Marraine van de “Mannen van 1969”.

Het unieke aan de ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’ te Leuven, is dat het verenigingen zijn van ‘mannen’ welke gesticht worden, op het ogenblik dat ze veertig worden, uitsluitend op basis van het gemeenschappelijk geboortejaar.
Het kiezen van een ‘Marraine’ is GEEN verplichting binnen het Jaartallenleven. Sommige vriendenkringen hebben dan ook een marraine en anderen weer niet. Het zouden de ‘Mannen van 1906′ zijn die als eersten een marraine kozen en dit in navolging van de traditionele marraine bij de studentenclubs. De marraine was toen gewoonlijk de uitbaatster van het lokaal. Met de jaren werd de keuze verlegd naar andere personen en dit gezien het soms veelvuldig wijzigen van lokaal of de wijzigende verwachtingen van de leden van de vriendenkring.

De marraine, het woord zegt het zelf (meter), wordt geacht op dezelfde wijze op te treden tegenover de vriendenkring als in het normale leven.

De marraine neemt echter ‘geen’ deel aan de bestuurs- en ledenvergaderingen, ze kan echter wel uitgenodigd worden voor of na de vergadering. Ze neemt tevens geen deel aan de specifieke ‘mannenreizen’ (bvb de jaarlijkse reis, de jubileumreis), het is wel mogelijk dat haar partner deelneemt.

Het Verbond der Jaartallen Leuven heeft een coördinerende en overkoepelende rol wat de marrainen betreft. Een zestal vergaderingen per jaar zijn voorzien. Het Verbond zorgt tevens dat de marrainen de aandacht en waardering ontvangen waarop ze recht hebben.

De marrainen belichamen tevens de sociale activiteiten van het Verbond en de Vriendenkringen en meer bepaald de ‘Speciale Kinderdag Arthur Dewit’ (de tweede woensdag van Leuven Kermis). Een vierhonderdvijftig minderbedeelde kinderen uit de Leuvense instituten genieten dan van een onvergetelijke kermisnamiddag en dit ook dank zij de steun van de foorreizigers en het stadsbestuur. Hiervoor worden in de loop van het jaar ook een aantal activiteiten voorzien om de nodige fondsen te verzamelen (Kerstmarkt, Cultureel Evenement, Marrainenbal).

Er werd ons vlak na onze stichting door onze peters verteld dat het gebruikelijk was dat een jaartal ook een marraine opnam binnen de vriendenkring. Zij vertelden er meteen ook bij dat er geen haast bij was en dat wij tijd genoeg hadden om selectief te werk te gaan.

Maar toen een paar weken na onze stichting Leuven een nieuwe schepen kreeg, die net als wij geboren is in 1969 en geboren en getogen in Leuven, was onze keuze snel gemaakt. Mag ik van u allen een warm applaus voor onze marraine Els Van Hoof?Els Vanhoof is vanaf vandaag officiëel de marraine van de “Mannen van 1969″.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de folklore van de Jaartallen te Leuven valt deze eer te beurt aan een schepene van Leuven.

MI-69. Het postzegelverhaal.

Onze tweede primeur heeft alles te maken met blok 9, meer specifiek met de Meyboom.

Uitleg naam M.I.-69: Omdat het verrassingseffect van dit project van zeer groot belang was, moesten alle voorbereidingen in het grootste geheim gebeuren. Daarom kozen wij, naar analogie met de Britse geheime dienst, voor de codenaam M.I.-69.

Maar wat houdt het nu juist in? Twee maanden geleden kwamen we toevallig te weten dat de Post naar aanleiding van de 700-ste Meyboom-planting te Brussel een postzegel zal uitgeven met de Brusselse Meyboom erop. Deze zegel zal met de nodige luister voorgesteld worden op zaterdag 12 juli a.s. op het stadhuis te Brussel. Wij vonden dit een schande! Hoe kon men de stad Leuven, de plaats waar sinds augustus 1974 de enige echte Meyboom staat, zo over het hoofd zien?! Het was dan voor ons ook duidelijk dat wij, de mannen van 1969, de nieuwe generatie Meyboom-planters dit moesten rechtzetten.

Het was simpel: wij, wij zouden Leuven geven waar Leuven recht op had, een postzegel met de enige echte Meyboom en wij zouden de Leuvense postzegel uitgeven voor de Brusselse.

Ik kan jullie met enige trots zeggen dat de allereerste postzegel met de Meyboom de Leuvense is.

onthulling / uitleg bij de postzegel


-Jaartallen 1969 en 1959: nakende overdracht van de Meyboom-planting van 1959 aan 1969.

-Slogan “Leivese Meyboom, den ienege echte”: zodat ook de komende generaties ook weten dat de echte Meyboom in Leuven staat.

-Het Leuvense wapenschild: Leuvense zegel

Met dit document wensen wij klaar en duidelijk te onderstrepen dat de postzegel, aangemaakt met behulp van de postservice www.mijnzegel.be door onszelf, EERDER (persconferentie 06/07/2008) beschikbaar is dan de postzegel, welke zal worden uitgegeven in voorverkoop op 12 juli 2008 in samenwerking met “La Confrérie des Compagnons de St. Laurent” betreffende de Meyboom traditie.

We hopen hiermee in de verf te zetten dat de enige echte Meyboom sinds 1974, het moment dat de Brusselaars hun Meyboom-privilege verloren hebben aan de Leuvenaars door een heldhaftige actie van de vriendenkring “Mannen van 1929″, in Leuven is terug te vinden en niet in Brussel.

Meer informatie over de Meyboom in het algemeen en over de spectaculaire actie van de “Mannen van 1929” in het bijzonder (met als slogan: “Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan”) is te vinden in het volgende hoofdstuk en op de volgende webstek:

http://vereniging.leuven.be/meyboom/historiek.htm

Daar de postzegel, welke op 12 juli zal worden uitgegeven, ten onrechte refereert naar Brussel, vonden wij het absoluut nodig om in dit verhaal de puntjes extra op de i te zetten. Door zelf een zegel uit te geven vóór 12 juli 2008, menen wij de geschiedenis recht te hebben gedaan nog voordat ze onrecht werd aangedaan.

We lanceren graag de slogan: “Brusselaars, de Meyboom zal op een postzegel staan, de Leuvenaars zijn hierin alweer voorgegaan”.

De postzegel is te koop voor 2 EUR op alle activiteiten van de “Mannen van 1969”. Bijvoorbeeld op de Meyboom planting op 9/8/8. Meer info in dit verband te verkrijgen via dvdberghe@telenet.be email.

Meer informatie over de Meyboom.

De Meyboom, symbool van het jonge ontluikende leven en de groei, dient traditiegetrouw geplant te worden op de 9de augustus, de vooravond van Sint-Laurentius en dit vóór 17.00 u. Het feest kan bogen op een zeven eeuwen oude traditie, die steunt op diverse legenden en herinnert aan een overwinning van Brussel op Leuven of volgens anderen aan een huwelijksplechtigheid waarbij een edelman uit Leuven huwde met een meisje uit de Brusselse Bas-fonds wijk. Hij gaf geld om op Sint-Laurentiusdag feest te vieren en een Meyboom te planten.

De legende die zowel in Brussel als in Leuven naar voren wordt geschoven, klinkt echter anders. Op een dag in 1213 vond te Brussel een bruiloftsfeest plaats in een afspanning. Tijdens het feest bemerkten de genodigden een bende onruststokers uit Leuven. Het kwam tot een handgemeen en de Brusselaars dreigden het onderspit te moeten delven, tot zij plots werden bijgestaan door de gezellen van Sint-Laurentius. De Leuvenaars verloren en Jan III, hertog van Brabant, gaf de gezellen de toelating om jaarlijks op 9 augustus de Meyboom te planten. Dit privilege zou vervallen indien de Leuvenaars zich vóór 17.00 u meester konden maken van de boom. Alhoewel de legende gesitueerd is in 1213, werd pas in 1308 aan deze gebeurtenis vaste vorm gegeven.

In 2003 hebben we dus de 695ste Meyboomplanting; de 30ste in Leuven sinds 1974. Dit wil zeggen dat Brussel tot heden slechts 665 officiële plantingen heeft gekend aangezien de Brusselaars sinds 1974 hun privilege verloren hebben. De ‘mannen van 1929′ besloten in 1974 de Brusselaars dit recht af te nemen en de enige echte Meyboom naar Leuven over te brengen. Vermomd als journalisten kwamen ze erachter welke boom de Brusselaars hadden aangeduid voor de planting. ‘s Nachts trokken ze er op uit om de boom om te hakken en mee te nemen. Op de stronk lieten ze volgend opschrift na: ‘Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan’. Op 9 augustus 1974 stond hij vóór 17.00 u op de Grote Markt te Leuven.

De Brusselaars tilden niet zwaar aan het voorval en gingen gewoon verder met hun meyboomplanting. Beide steden eigenen zich sindsdien het recht toe de ‘echte’ Meyboom te planten. Het soort boom heeft voor de Brusselaars geen belang; in Leuven kiest men voor een zilverberk omdat deze langer groen blijft. De boom wordt in Brussel reeds de volgende dag weggehaald; in Leuven blijft hij echter staan tot na de tweede zondag van de maand september, de jubileumdag van de ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’ en het ‘Verbond der Jaartallen’. In Leuven zetten de ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’ de traditie verder, meer bepaald binnen het ‘blok 9′. Na het jaartal ‘1929’, volgden de jaartallen ‘1939’ en 1949. In 2000 werd de fakkel overgenomen door de Mannen van ‘1959’, de huidige Leuvense Meyboomplanters. Nu, juli 2008, staan de Mannen van ‘1969’ klaar om deze roemrijke traditie verder te zetten. Deze zegel is hun eerste actie.

Namens de Besturen

Vriendenkring “Mannen van 1969” vzw – Voorzitter Benny STRUYS
Vriendenkring “Mannen van 1959” vzw – Voorzitter: Luc VLEMINCKX

Meer foto’s klik HIER

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.