Vriendenkringen Mannen van 1959 stellen programma 35ste Meyboomplanting Leuven voor

Zaterdag 26 Juli 2008 heeft de Vriendenkring “Mannen van 1959″ vzw het programma voor de 35ste Leuvense Meyboomplanting 2008 op Zaterdag 9 augustus 2008 voorgesteld in de Raadskelders van het Leuvense Stadhuis in het bijzijn van de Brusselse Meyboomvrienden.

De Voorzitter van de Vriendenkring Mannen van 1959 vzw en de Leuvense Meyboomgezellen had het volgende uit te leggen aan de aanwezigen.

Persmededeling: Meyboomplanting 9 augustus 2008

Traditioneel planten de Leuvense jaartallen ook dit jaar de ‘ECHTE’ Meyboom, zoals steeds een voorrecht voorbehouden aan blok 9. Op zaterdag 9 augustus 2008 zal dit voor de 35ste keer op rij gebeuren. Dit is al de negende planting door de “Mannen van 1959″. De tijd vliegt voorbij. In 2009 planten wij onze laatste boom en vanaf 2010 is het aan onze opvolgers, de “Mannen van ’69” om deze historische traditie verder te zetten.

Dit jaar valt de Meyboomplanting samen met Marktrock. Wegens omstandigheden werd de datum van dit evenement gewijzigd en dat vinden wij spijtig. Want een folklore-evenement gaat niet echt samen met een rockfestival en zeker niet op dezelfde plaats, maar we zullen er het beste van maken ondanks de opgelegde veiligheidsbeperkingen.

Op zaterdag 9 augustus blijft de Grote Markt echter voorbehouden aan de Meyboomplanting en er wordt gezorgd voor een groot volksfeest. Hopelijk zijn de weergoden ons dit jaar ook goed gezind.

Sinds 2003 wordt de Leuvense Meyboomplanting aangekondigd door een succesvolle wandelende persvoorstelling, Dit evenement is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de reeks van Leuvense zomeractiviteiten. Wij merken ook dat het historisch/folkloristische evenement, wat de Meyboomplanting eigenlijk is, meer en meer bekend word in en rond het Leuvense. Met nog een beetje meer steun en inspanningen van de media, zoals het in Brussel het geval is, kan de bekendheid van dit evenement zeker nog toenemen. Wij doen in ieder geval, samen met de stad Leuven en in het bijzonder met de heer Schepen Dirk Vansina (lid van de Mannen van ’59 vzw) en de vzw Verbond der Jaartallen Leuven grote inspanningen om dit evenement blijvend uit te bouwen. Wij hopen, zijn overtuigd, dat onze opvolgers, de “Mannen van ’69” vanaf 2010 deze historische activiteit verder zullen zetten.

Enkele jaren geleden werd de ‘Leivese Meyboomjenever’ voorgesteld en die doet het nog steeds zeer goed. Vijf jaar geleden brachten we de Meyboompin, de Meyboom T-shirt en de Meyboomschijven op de markt. Dit jaar gaan we nog een stapje verder en doen we er handgegraveerde Meyboom bier- en wijnglazen bij. Volgend jaar zullen daar nog een paar prachtige waardevolle items aan toegevoegd worden.

In 2004 werden de “Leuvense Meyboomgezellen” opgericht als onderdeel van de vzw “Mannen van ’59” en dit onder het erevoorzitterschap van toenmalig Schepen nu ereschepen mevrouw Christiane Vanneck.

Op 9 augustus zullen de Leuvense Meyboomgezellen, met als erevoorzitter huidig schepen van feestelijkheden Dirk Vansina, officieel opgericht worden als feitelijke vereniging met eigen statuten. Alle leden van blok 9 van de Leuvense jaartallen zijn automatisch lid van de Meyboomgezellen. De vereniging is bedoeld om het actieve jaartal van blok 9, dat de Meyboomplanting organiseert en uitvoert, in de toekomst te ondersteunen en te helpen waar nodig.

De relatie met de Brusselaars verloopt nog steeds prima, vandaar dat zij vandaag ook weer met een grote delegatie aanwezig zijn op onze persvoorstelling. Samen met hun reuzen en de Meyboomfanfare zullen zij mee de namiddag animeren. Wij zullen op onze beurt ook met een delegatie aanwezig zijn op hun ‘academische zitting’ te Brussel op zaterdag 2 augustus 2008. Maar vergis u niet, wij hebben de strijdbijl niet begraven en zullen dat ook nooit doen, maar het is en blijft een ludieke strijd. Wat de Brusselaars ook mogen beweren, de ‘ECHTE’ Meyboom staat sinds 1974 te Leuven en wij zullen dat ook zo houden.

Wat het programma van de 9 augustus zelf betreft willen wij zoals in het verleden een belangrijke traditie behouden en het rust– en verzorgingstehuis Remy betrekken bij onze feestelijkheden. Daarom komen de deelnemende groepen aan de stoet daar weer samen en zullen er een optreden verzorgen. De animatie in Remy start omstreeks 14u45 en op het zelfde tijdstip beginnen ook de optredens op de Grote Markt, zo begint het feest gelijktijdig op de twee locaties.

Als alles naar wens verloopt (en daar staan wij borg voor ) wordt de 35steLeuvense Meyboom omstreeks 16u50 rechtgetrokken en ingedanst door de aanwezige prominenten, blok 9 en de volkskunstgroep ‘t Havermeuleke en dit op de tonen van het ‘Meyboomlied’ en het ‘Leuvenaarlied’ gebracht door de Joorzangers onder leiding van André Van de Putte.

Dan kan de zilverberk tot eind september pronken op de Grote Markt.

Nadien zijn er de traditionele toespraken in de voorzaal van het stadhuis, gevolgd door een receptie met de even traditionele boterhammen met kop aangeboden door het stadsbestuur. Omstreeks 18u30 kan er dan stilaan gestart worden met het prachtige avondprogramma. De groepen die dit jaar optreden op de Grote Markt zijn in de namiddag Big Bill en Band, ‘s avonds ANAcroNIC en covergroep Café Noir.

Wij hopen dat 9 augustus een zonnige dag zal worden en dat we een groots volksfeest kunnen bouwen met de ganse bevolking om van deze Meyboomplanting een folkloristische hoogdag te maken.

We willen er tevens de nadruk op leggen dat dit evenement enkel tot stand kan komen, dankzij de steun van en de samenwerking met het Leuvense Stadsbestuur, Inbev en de vzw Verbond der Jaartallen Leuven. Waarvoor onze oprechte dank.

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Vriendenkringen Mannen van 1959 stellen programma 35ste Meyboomplanting Leuven voor”

35ste Meyboomplanting Leuven - impressie
(on augustus 10th, 2008 at 14:35)

[…] Mannen van ‘59 hadden het weer mee tijdens de 35ste Meyboomplanting. De zon scheen volop toen de Meyboom op de Grote Markt aankwam, voortgetrokken door een sterk […]