Archief voor september, 2008

In the picture: herfstkleuren in de Abdij van ‘t Park

Abdij van Park - Leuven

Bookmark and Share

Bachianas

Begin oktober presenteert fABULEUS zijn tweede première van dit seizoen, de dansproductie Bachianas. Op het podium staan jonge tot zeer jonge dansers, cellisten én zelfs sopranen. Bachianas brengt rauwe energieke dans met veel springen, duiken, vallen en klimmen versus momenten van verstilling en zoeken. Een bende jonge cellisten en een zangeres kijken, wachten af en gaan in de tegenaanval.

Alle info op http://www.fabuleus.be. Voorstellingen op 4 en 5 oktober om 20.00u in de Minnepoort/30CC. Reserveren kan op 016/20.30.20.

Bookmark and Share

Buurt in Beweging op zondag 5 oktober

Op zondag 5 oktober organiseren buurtbewonders een wijkfeest in Leuven, meer bepaald in de tuin van het Kadoc (KUL) op de hoek van de Frederik Lintsstraat en Vlamingenstraat.

Het doel van dit wijkfeest is enerzijds de buurt dichter bij elkaar te brengen en de buurtbewoners “bewegen” om elkaar beter te leren kennen en vriendschappen te smeden. Anderzijds gaat al het ingezamelde geld volledig naar Kishor Nagar. Kishor Nagar, wat vertaald uit het Hindi “Jongensstad” betekent, is een enorm tehuis in Ranchi, een stad gelegen in het noorden van India. Momenteel leven er ongeveer 850 kansarme jongens en weeskinderen. 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 13u30 – 14u00:  Aankomst van de genodigden, receptie aangeboden door het Kadoc
  • 14u10 – 16u50:  Kinderanimatie: circusschool Cirkus in Beweging, volksspelen en doorlopend kinderopvang, Volwassenen: workshop Bollywooddansen
  • 17u00 – 19u15:  Warme maaltijd – Volwassenen: buffet met Indische gerechten – Kinderen: pastagerecht – Dessert
  • 19u25 – 19u50:  Optreden Bluscious in café ‘T Gerucht
  • 20u00 – 20u40:  Optreden Tubelight
  • 20u50 – 21u40:  Optreden Johnny Berlin
  • 21u40 – … Afsluitende fuif in het Huis der Rechten, Tiensestraat Leuven

Wil je graag proeven van een Indisch buffet en deelnemen aan de workshop, stuur dan je naam, gsmnummer, email en aantal personen naar wijkfeest2008@hotmail.com met onderstaande vermelding (prijzen staan aangegeven):

Warme maaltijd & workshop volwassenen …… personen x €14 = € ……
Warme maaltijd & workshop kinderen …… kinderen x €11 = € ……
Warme maaltijd volwassenen …… personen x €11 = € ……
Warme maaltijd kinderen …… kinderen x €8 = €……
Totaal € ……

Gelieve je inschrijving voor woensdag 1 oktober 2008 binnen te brengen bij Wouter Goris, Vlamingenstraat 62 3000 Leuven, of te mailen naar wijkfeest2008@hotmail.com met de vermelding “inschrijving wijkfeest 2008”.

Gelieve het juiste bedrag te storten voor woensdag 1 oktober 2008 op rekeningnummer 743-0296735-26 met de vermelding “wijkfeest2008 – je naam en voornaam”. 

Bookmark and Share

NOMNDS

Nooit Op Maandag Naar De Supermarkt.

Ik was gisteren mijn eigen leuze even uit het oog verloren, en zo kwam het dat ik toch stond aan te schuiven in de Brusselsestraat.

Voor mij twee jongedames die één voor één de nieuwe kotgenoten aan het bespreken waren.

“‘t Is een burgie”, zei de ene.

Ik knikte begrijpend mee. Want die snapte ik.

(Maar hoe je kan overleven op bier, yoghurt, een diepvriesmaaltijd en drie zakken chips, daarvoor ben ik al te diep in de dertig.)

Er zijn ook zaken waar geen of weinig studenten komen.

Davé in de Ridderstraat is er zo één. Dé place to be als je groente of fruit zoekt. Ze hebben er alles! Van bananenbladeren, ijskruid, eetbare bloemen tot cactusvijgen en vreemdsoortige champignons.

Mijn zoon mag telkens een Gek Stuk Fruit kiezen, dat we dan bombarderen tot het Vieruurtje van de dag.

(Hij moest ‘ns weten dat ik vroeger stond aan te schuiven met cornflakes, red bull en kilo’s pizza. :-)

Soit: Davé, Ridderstraat 65, 3000 Leuven.

Voor een gewoner ‘winkelgevoel’ kan je ook naar hun zaak gaan in de Brusselsestraat.

Bookmark and Share

Hoog veiligheidsgevoel en tevredenheid over politiewerking

Meer dan 16.000 studenten en Leuvenaars vulden vragenlijst in
Waar liggen Leuvenaars en studenten van wakker? Hoe denken zij over de politiewerking? Een grootschalige bevraging uitgevoerd begin 2008 geeft terzake duidelijkheid. Het zonale veiligheidsplan 2009 – 2012 (de prioriteiten waarrond de politie werkt) wordt mee bepaald door de antwoorden van meer dan 16.000 Leuvenaars en studenten die aan de enquête deelnamen. Voor de bevraging werden 6.750 Leuvenaars aangeschreven en kregen 31.469 studenten een vragenlijst in de mailbox. Meer dan 40 % vulde de vragenlijst in.

Hoog veiligheidsgevoel

Zowel Leuvenaars als studenten voelen zich in Leuven in hoge mate veilig. Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt in zijn of haar buurt antwoordde iets meer dan 82 % van de Leuvenaars dat dit zelden of nooit het geval is.

Drie vierde van de studenten voelt zich eveneens zelden of nooit onveilig in Leuven. Hoe langer men in Leuven studeert, hoe veiliger men zich voelt. Uit een eerdere bevraging van de universiteit bij de buitenlandse studenten, bleek dat dit veiligheidsgevoel voor hen één van de hoofdredenen was om in Leuven te komen studeren.

Waar liggen Leuvenaars en studenten wakker van?
Waar ergeren Leuvenaars zich aan?

Wat verkeer betreft blijken fietsers (en bromfietsers) die zonder licht rijden het meeste ergernis op te wekken. Twee derde van de correspondenten ergert zich hier aan. Automobilisten die te snel rijden, werken ook ruim de helft van de bevraagden op de zenuwen.

Bij de algemene buurtproblemen wekt vandalisme het meeste ergernis op gevolgd door fietsdiefstallen en door rommel en rondslingerend afval op straat. In het centrum stoort men zich meer aan vandalenstreken dan in de buitengemeenten. In de buitengemeenten blijkt men dan weer meer wakker te liggen van inbraken dan in het centrum.

Bij studenten liggen de accenten enigszins anders.

Inzake verkeer blijken studenten in hoge mate problemen te hebben met bussen en in iets minder mate auto’s die rakelings langs fietsers scheren. Fietsers die zonder licht rijden, blijkt hun veel minder zorgen te baren.

Wat de algemene buurtproblemen betreft ,blijkt dan toch dat ook studenten zich het meest ergeren aan fietsdiefstallen en vandalisme.

Waar moet de politie mee bezig zijn?
De burger kreeg ook de kans om zelf aan te duiden waar de politie meer tijd moet aan besteden. Vandalisme moet volgens de Leuvenaars duidelijk meer aandacht krijgen. Maar vooral verkeersitems scoren hoog : er wordt meer aandacht gevraagd voor onaangepaste snelheid, onaangepast rijgedrag van fietsers en bromfietsers en onaangepast gedrag van autobestuurders.

Studenten vragen meer aandacht voor fietsdiefstallen en het onaangepast rijgedrag van automobilisten. Onaangepast rijgedrag van fietsers hoeft wat de studenten betreft zeker geen prioriteit te zijn voor de politie.

Communicatie gevraagd
De Leuvenaar is goed op de hoogte van de diensten die de Leuvense politie aanbiedt, o.m. fietsgraveren, vakantietoezicht,.. De Leuvenaar heeft wel behoefte aan informatie over de algemene politiewerking. Afhankelijk van de leeftijd van de correspondent blijkt de manier waarop men wil geïnformeerd worden duidelijk te verschillen. Jongeren hechten meer belang aan een degelijke website, terwijl ouderen zich liever informeren via regionale televisie en kranten. Studenten vernemen het liefst van de eigen studentenpers of via de website van de politie waarmee de politie bezig is.

Hoge tevredenheid over de politiewerking
De politie krijgt over het algemeen een goede score voor haar werking van de Leuvense bevolking, namelijk 7,31 op 10. Slechts een fractie van de correspondenten, namelijk 3,4%, is (zeer) ontevreden over de politie. Men toont zich vooral tevreden over houding, gedrag en beleefdheid.

Ook studenten tonen zich vrij tevreden over de werking van de Leuvense politie. Zij geven de politie een score van 6,52 op 10. De studenten zijn wel minder tevreden over de beleefdheid van de Leuvense agenten dan de vaste bewoners van Leuven. Minst tevreden zijn de studenten over de aanpak door de politie van overtredingen door fietsers.

Bron: www.politieleuven.be

Bookmark and Share

Laureatenconcert Mozart – La Petite Bande o.l.v. Sigiswald Kuijken

Na het succes van de laureatenconcerten uit de vorige sessie Zang (2004), vroeg de Koningin Elisabethwedstrijd de laureaten ook dit jaar om te concerteren met Sigiswald Kuijkens persoonlijke top drie van de sessie Zang 2008.

De eerste laureaat, de tenor Szabolcs Brickner, vertolkt met medelaureaten, de sopranen Anna Kasyan en Layla Claire, aria’s en ensemblestukken uit opera’s van Haydn en Mozart. Hun prestaties worden omkaderd door twee instrumentale topwerken: Mozarts ‘Concerto voor Fluit en Harp’ en het onvolprezen ‘Klarinetconcerto’.

Het concert vindt plaats op zondag 5 oktober 2008 om 20.00u in de Schouwburg.

Tickets kunnen online besteld worden.

Bookmark and Share

OpeningsUUR KULtUUR: Yevgueni in concert

Met hun eerste cd ‘Kannibaal’ (2005) verbaasde Yevgueni vriend en vijand van het betere Nederlandstalige lied met een collectie rake, herkenbare teksten op een mooie, vlot in het gehoor liggende melodie. Met ‘Aan de arbeid’ (2007) heeft Yevgueni de moeilijke opdracht om een vervolg te maken op hun succesvolle debuut schijnbaar zonder moeite tot een goed einde gebracht. Vrolijke up-tempo nummers wisselen af met meer ingetogen en warm werk. Als het concert even hartverwarmend klinkt als het album, dan is het nog maar eens bewezen dat Yevgueni zichzelf voortdurend overtreft.

Op woensdag 1 oktober om 21.00u geeft Yevgueni in de Pieter De Somer-aula (Debériotstraat 24) het startschot van de nieuwe reeks UUR KULtUUR. Wees er op tijd bij, de zaal zal ongetwijfeld vol zitten.

Bookmark and Share

Xander De Rijcke & Alex Agnew, Comedy Try-Out @ G.C. De Wildeman

Reeds eeuwen en eeuwen testen comedians hun moppen op anderen. Geen proefbuisjes, geen steeknaalden, enkel een aantal stoelen en een podium, een micro en een inkomstprijs. Daarvoor krijg je citaten zoals “dit schrappen we”, “het is allemaal eigenlijk een beetje hetzelfde” en andere… Maar ik zal hierlangs niet teveel prijsgeven, ik heb mijn mening gegeven met mijn lach, mijn schaapachtige blik en mijn verontwaardiging, het resultaat ziet u wel in “More Human Than Human”!

Xander De Rijcke heeft na 2 jaar nog steeds dezelfde basis punchlines; homo’s en zwarte mensen. Naast een moraal en wat gezonde tips, bevat zijn show vooral – inderdaad – die punchlines, ingepakt tussen steken naar Alex Agnew en grote-piet-moppen, hoewel deze laatste waarschijnlijk gewoon een extraatje vormden voor deze try-out. Wie echter denkt dat die garant staan voor platte humor, die heeft nog nooit een optreden van Alex Agnew himself meegemaakt! Xander De Rijcke doet je lachen, zijn verhaallijn ook. Maar vooral: delen van de opbrengst van de show gaan naar WWF en de Efteling!

Alex Agnew doet een pauze later op zijn manier zijn intrede. Lawaai door de boxen, luidruchtigheid in de micro. Geen jukebox, maar vingers, poepen en jaloezie doorspekt met trots vaderschap en uitspraken die een gelukkig opgroeien nu reeds voorkomen; U bent gewaarschuwd! Keihard blijft hij grappen verkopen die niet passen bij zijn plaatje en zijn charisma! Mijn lachspieren waren op na dit avondje, de grens van mijn extreem ziekelijke fantasieën is weer overschreden op menig vlak, ik weet weer hoe een tent te plaatsen… Of om het kort te formuleren: ik weet weer méér mens te zijn dan de mensheid.

Noot: hoe toepasselijk is het toevallig kijken van IT voor de show. Als je na het kijken van dat epische verhaaltje de DVD-hoes van Ka-boom bekijkt, dan doet Alex precies wat jij al heel die film lang wilt doen: afschieten, pijn doen, gewoon zijn kop in het toilet steken en doortrekken. Bekijk daarna ook eens de nieuwe site, en het leukere gedeelte van het resultaat van de voorgaande acties wordt duidelijk: zelf even monstertje spelen! Nou, het lukt hem aardig in de show!

Een gewaarschuwd man is er twee waard, dus betaal dubbel, er waren toch nog plaatsen vrij. (Of hoe het publiek ook gemeen kan zijn: laat de plaatsen op de eerste rij maar vrij… Wisten wij veel dat hij dan wel de tweede rij zou pesten met moeilijke vragen over monogamie!)

Bookmark and Share

Studentenschwung

Nu ik zelf student af ben, valt het pas op wat een overrompeling de start van het academiejaar met zich meebrengt. Nu de verse lading studenten haar uitbundige intrede heeft gemaakt, valt het op hoe vredig Leuven er in de zomermaanden bijligt.

Vredig en charmant, jazeker maar het zijn toch onze leergierige gasten voor de komende tien maanden die er de schwung inbrengen. Met de glimlach wijs ik schuchtere schachten de weg naar ACCO. Geen klachten als ik weldra moet zigzaggen tussen verkleumde nachtraven die in volle ontdekking al teveel goedkope pintjes op hun zuipkaart verzameld hebben. Graag deel ik ‘s zomers het stadspark met zwoegende jongelui die hun beklemmende kot en cursussen ontvluchten. Het wordt er alleen maar knusser op met zo’n 40.000 inwoners extra.

Zo is al gebleken tijdens de inmiddels alreeds historische StudentenWelkom. Terwijl ik me donderdag fietsend bedacht dat handschoenen geen overbodige luxe zouden zijn zo vroeg in het najaar en ook wel zo laat op de avond, stuitte ik plots op een propvolle Parijsstraat. Wiggelend balanceren op de fiets was geen optie meer dus moest ik me – met tweewieler aan de hand – een weg banen tussen de kleffe en niet onzatte massa. Pas wanneer ik terug werd overgeleverd aan de venijnige herfstkou in de Schapenstraat, daagde het dat ik het er best warm had van gekregen. Tot helemaal vanbinnen.

Je zou ze toch zo allemaal een welkomsknuffel willen geven, de studenten. Die taak wil ik echter gerust afstaan aan onze burgervader…

Bookmark and Share

Een leefbare Geldenaaksebaan (?)

Ik ben een studente uit het Leuvense maar verplaats mij met de bus naar Heverlee voor mijn lessen. Buslijn 4, 5 en 6 staan (bijna) altijd trouw op post om mij daarheen te rijden. Voorbij de Parkpoort, de Geldenaaksebaan op en zo voort naar de Hertogstraat. Afgelopen week bij één van mijn vele busritjes vielen mij deze affiches op, die bijna aan het raam van elk huis in de Geldenaaksebaan bevestigd waren:

Nieuwsgierig als ik was ben ik eens een kijkje gaan nemen op de site (www.geldenaaksebaan.be) die de bewoners in elkaar gestoken hebben… En na hun problemen gelezen te hebben, vond ik dat deze wel op de stadsblog vermeld mochten worden. De Geldenaaksebaan is een drukke en ongezonde straat. De ligging in een nauw dal tussen de aaneengesloten bebouwing, de relatief hoge gebouwen en de hoeveelheid verkeer, met filevorming in de spits, leidt tot een ‘canyon effect’, met hoge concentraties fijn stof en lawaaihinder als gevolg. Het probleem wordt op de site als volgt uitgelegd:

Al jaren wordt er gesproken over de heraanleg van de Geldenaaksebaan. Zowel de verouderde infrastructuur, het verbeteren van de mobiliteit, als esthetische overwegingen nopen tot een heraanleg. De waterwerken die door Aquafin worden uitgevoerd in de loop van 2008-2009, zijn de directe aanleiding waarom het stadsbestuur heeft besloten om in 2009 de heraanleg daadwerkelijk te starten.

Als bewoners van de Geldenaaksebaan vinden we dat bij het maken van een toekomstvisie voor onze straat met een aantal zaken rekening moet worden gehouden.

Heel concreet gaat het dan over het teveel aan verkeer, de noden van alle weggebruikers (ook fietsers en voetgangers!), de parkeerproblematiek, de gezondheid van de omwonenden en ook de esthetiek. Op de gemeenteraad van 21 maart 2005 werd de heraanleg van een deel van de Geldenaaksebaan goedgekeurd. De stad Leuven zal bijgevolg in het kader van het mobiliteitsplan overgaan tot de heraanleg van de Geldenaaksebaan (tussen de Philipssite en Milseweg), conform het voorontwerp dat hiernaast is afgebeeld. De bewoners zijn hier echter niet mee akkoord en hebben het gevoel dat ze weinig tot geen inspraak krijgen.

Er is nu een charter opgesteld door dit actiecomité. Je kan het hier downloaden en vervolgens ondertekend in de bus steken op de Geldenaaksebaan nummer 72, 100 en 87. Bij deze durf ik dus als studente die deze baan ook geregeld gebruikt een oproep doen aan de inwoners van Leuven om deze mensen te steunen! De leefbaarheid zou ook op invalswegen van onze studentenstad met moeten gegarandeerd worden…

Bookmark and Share