Archief voor 20 september 2008

Gespot in het straatbeeld

Metropolitan Move

Op het eerste zicht lijkt het een filmposter, maar dan valt je oog je plotseling op een bekende achtergrond… Meer informatie over deze en andere gelijkaardige posters vind je op metropolitanmove.org. Het centrale informatiepunt van deze campagne bevindt zich in bibliotheek Tweebronnen. Daar kan je ook het gratis city magazine verkrijgen.

Bookmark and Share

Sociaal stadsgesprek

Op woensdag 24 september 2008 om 19.00 uur in de gotische zaal van het stadhuis organiseren stad Leuven, OCMW Leuven en CAW Regio Leuven voor de vierde keer een sociaal stadsgesprek. Thema is onder andere participatie aan het verenigingsleven. Tijdens een stadsgesprek geven sprekers een korte toelichting rond uiteenlopende stellingen. Daarna wordt in kleine groepen over deze stellingen gediscussieerd. In elke groep worden alle stellingen besproken. De bespreking in de groepen biedt de organiserende partijen stof voor het opzetten van acties en het verder uitstippelen van het sociaal beleid. De verslagen van de discussies komen op de website van de stad Leuven.

Inschrijven kan via 016/21 17 91.

Bookmark and Share