Een leefbare Geldenaaksebaan (?)

Ik ben een studente uit het Leuvense maar verplaats mij met de bus naar Heverlee voor mijn lessen. Buslijn 4, 5 en 6 staan (bijna) altijd trouw op post om mij daarheen te rijden. Voorbij de Parkpoort, de Geldenaaksebaan op en zo voort naar de Hertogstraat. Afgelopen week bij één van mijn vele busritjes vielen mij deze affiches op, die bijna aan het raam van elk huis in de Geldenaaksebaan bevestigd waren:

Nieuwsgierig als ik was ben ik eens een kijkje gaan nemen op de site (www.geldenaaksebaan.be) die de bewoners in elkaar gestoken hebben… En na hun problemen gelezen te hebben, vond ik dat deze wel op de stadsblog vermeld mochten worden. De Geldenaaksebaan is een drukke en ongezonde straat. De ligging in een nauw dal tussen de aaneengesloten bebouwing, de relatief hoge gebouwen en de hoeveelheid verkeer, met filevorming in de spits, leidt tot een ‘canyon effect’, met hoge concentraties fijn stof en lawaaihinder als gevolg. Het probleem wordt op de site als volgt uitgelegd:

Al jaren wordt er gesproken over de heraanleg van de Geldenaaksebaan. Zowel de verouderde infrastructuur, het verbeteren van de mobiliteit, als esthetische overwegingen nopen tot een heraanleg. De waterwerken die door Aquafin worden uitgevoerd in de loop van 2008-2009, zijn de directe aanleiding waarom het stadsbestuur heeft besloten om in 2009 de heraanleg daadwerkelijk te starten.

Als bewoners van de Geldenaaksebaan vinden we dat bij het maken van een toekomstvisie voor onze straat met een aantal zaken rekening moet worden gehouden.

Heel concreet gaat het dan over het teveel aan verkeer, de noden van alle weggebruikers (ook fietsers en voetgangers!), de parkeerproblematiek, de gezondheid van de omwonenden en ook de esthetiek. Op de gemeenteraad van 21 maart 2005 werd de heraanleg van een deel van de Geldenaaksebaan goedgekeurd. De stad Leuven zal bijgevolg in het kader van het mobiliteitsplan overgaan tot de heraanleg van de Geldenaaksebaan (tussen de Philipssite en Milseweg), conform het voorontwerp dat hiernaast is afgebeeld. De bewoners zijn hier echter niet mee akkoord en hebben het gevoel dat ze weinig tot geen inspraak krijgen.

Er is nu een charter opgesteld door dit actiecomité. Je kan het hier downloaden en vervolgens ondertekend in de bus steken op de Geldenaaksebaan nummer 72, 100 en 87. Bij deze durf ik dus als studente die deze baan ook geregeld gebruikt een oproep doen aan de inwoners van Leuven om deze mensen te steunen! De leefbaarheid zou ook op invalswegen van onze studentenstad met moeten gegarandeerd worden…

Bookmark and Share

Er zijn 10 reacties op “Een leefbare Geldenaaksebaan (?)”

Els
(on september 27th, 2008 at 21:56)

Ik rijd bijna dagelijks op de fiets langs de Geldenaaksebaan. En ik kan alleen maar volmondig beamen dat het nu een naar uitlaatgassen stinkende, lawaaierige, supergevaarlijke weg is. Dus ik had zeker en vast sympathie voor de buurtactie met de leuke én opvallende affiche.

Dankzij deze post op de blog heb ik eindelijk mijn voornemen om eens op de site leefbaregeldenaaksebaan.be te gaan piepen, uitvoerd. Ik kan me in veel voorstellen terugvinden (meer groen in het straatbeeld, geluidsarme wegbekleding, …). Ik kon alleen maar enthousiast ja knikken. Ja, er moet met de noden van alle gebruikers rekening gehouden worden. En ja, fietsers en voetgangers moeten zich ook op een veilige manier kunnen verplaatsten. Enzovoort.
Maar groot was mijn teleurstelling als uit de resultaten van de buurtenquête blijkt dat de grootste frustratie over het weglaten van de parkeerplaatsen ging… Dan moeten fietsers maar op de weg tussen de auto’s rijden. Als fietser ben ik absoluut geen fan van het idee om te fungeren als levende verkeersremmer… Dan kan ik me toch meer terugvinden in het huidige voorstel van het gemeentebestuur.
Ik snap natuurlijk de bekommernis over de parkeerplaatsen. Je zal maar eens 500 meter ver (ik zeg maar wat qua afstand) je vers aangesleepte drank- en voedselvoorraad naar je huis verslepen. Dus daar moet ook een oplossing voor voorzien worden. Maar fietsers als levende bumpers, nee dankjewel.

 
Carolien
(on september 28th, 2008 at 23:36)

Een make-over zou de Geldenaaksebaan zeker goed doen.

 
Thomas
(on september 29th, 2008 at 10:19)

Ik ben het er zeker mee eens dat de Geldenaaksebaan tussen Parkpoort en de hoek met de Pakenstraat een onveilige en ongezonde weg is. Met het Sint-Albertuscollege en het Heilig-Hart aan de ene kant, en de lagere school aan Parkpoort, is een veilig fietspad wel van het minimum…

Maar toch een kleine kanttekening: de Geldenaaksebaan is, zoals de naam al doet vermoeden, als sinds de Middeleeuwen één van de belangrijkste toegangswegen tot Leuven. Vooral voor inwoners van Haasrode, Blanden, Bierbeek en verder vormt deze baan al jarenlang de normale toegangsweg. Van sluipverkeer spreken, vind ik dus geen correcte opmerking. Als je aan belangrijke toegangsweg van een stad als Leuven gaat wonen, kan je die situaties incalculeren.

Ik ben het ook eens met de opmerking van Els dat fietsers niet als levende verkeersremmers moeten dienen. Parkeren is écht ondergeschikt aan verkeersveiligheid, volksgezondheid en mobiliteit. Ik denk dus dat dit bewuste buurtcomité een agenda heeft waar ik het niet helemaal mee eens ben.

 
Bart
(on september 29th, 2008 at 11:35)

Ja, zo is dat he. Iedereen wilt gemakkelijk zijn auto kunnen parkeren om overal heen te rijden en tegelijk zelf in een straat zonder veel verkeer wonen…

 
rik
(on september 29th, 2008 at 12:02)

Beste Thomas,

Omdat de Geldenaakse baan in de middeleeuwen een invalsweg was, moet ze vandaag ook een belangrijke toegangsweg blijven…. Wat is dat voor een kromredenering. Als we zo zouden redeneren zouden we nooit iets in vraag stellen. Is het je misschien opgevallen dat er sinds de middeleeuwen auto’s zijn bijgekomen? Nogal veel? Misschien teveel op een gegeven moment?

En dan de tweede dooddoener: je had het maar moeten incalculeren. Sommige bewoners, beste Thomas, wonen langs de geldenaakse baan toen ze er nog reden met paard en kar. En waarom zouden nieuwe bewoners niet op een gegeven moment het recht hebben om te stellen dat er een drempel is overschreden? We moeten toch overal trachten te streven naar een meer leefbare omgeving? Of geven we minder leefbare gebieden gewoon op, tot ze helemaal verpauperen en volledig onleefbaar worden?

Parkeren ondergeschikt aan veiligheid en gezondheid. Ook dit is redelijk kort door de bocht. Waarom zou het of/of zijn. Het kan evengoed met parking én veilig én gezond. Ik zie niet in waarom beide elkaar uitsluiten.

 
Thomas
(on oktober 1st, 2008 at 10:51)

Beste Rik,

Mijn enige punt is dat de buurtbewoners daar niet mogen verwachten dat een belangrijke toegangsweg (inderdaad al daar sinds de Middeleeuwen, dit als kanttekening) niet veranderd kan worden in een verkeersluwe woonwijk. Wat is volgens u dan een alternatieve invalsweg voor de inwoners van Heverlee, Blanden, Haasrode, Bierbeek, etc? De Tiensesteenweg nog voller stoppen? Sluipverkeer door Blanden en Haasrode centrum met 3 kleuter- en lagescholen op die weg om vervolgens aan te schuiven op de Naamsesteenweg?

Ik denk wel degelijk dat op dat bewuste stuk Geldenaaksebaan parkeren en verkeersveiligheid elkaar uitsluiten; de baan is daar gewoon te smal voor beide. Of ziet u liever een scenario zoals de gewestweg N253 Leuven-Overijse?

 
tania
(on oktober 29th, 2008 at 17:55)

Beste,

Als ik al de verschillende berichten lees, is er voor vele opmerkingen en aanmerkingen iets te zeggen.

Het feit is dat de geldenaaksebaan te smal is om alle verkeersmodi op een ‘verantwoorde’ manier een plaats te geven.

Het plan dat vandaag op tafel ligt, en goedgekeurd werd door de Stad Leuven is een typisch ‘consensus’plan.
Als je het echt wil, kan je dit plan gerust verkopen aan menig burger. Er wordt immers aandacht besteed aan zowel de automobilist, als aan de fiestser, als aan de voetganger, als aan de bussen van de Lijn.

Dit wordt echter op een heel ‘onevenwichtige manier’ gedaan. Het beleid heeft gekozen voor doorstroming, en heeft de ‘restruimte’ aan de fietser en voetganger toegekend.

Dit gaat om elk 85 cm, daar de ‘Vlaamse richtlijnen’ spreken over minimum 2.20 m indien je beide gebruikers combineert. Wettelijk is dit gecombineerd fiets- en voetpad, geen volwaardig fiets- en voetpad, maar een voetpad waar fietser en brommers toegelaten zijn mits het voorzien van een verkeersbord.

Ik begrijp perfect de reactie dat je als fietser niet als ‘verkeersbumper’ wilt dienen. Dat is ook terecht. De vraag is echter of een gevaarlijk fietspad een betere keuze is.
Op zich worden de twee zwakste weggebruikers op elkaar afgewenteld. Maar beleidsmatig kan je wel zeggen dat je voorziet in een fietspad en een voetpad, en nog ‘s tegemoet komt aan de 6m-eis van de Lijn om een vlotte ‘bediening van openbaar vervoer’ te garanderen. Iedereen tevreden, toch?

Ik vrees dat zelf de Stad een beetje met hun handen in het haar zit. Want als we eerlijk zijn, weten we dat met een dergelijk profiel het onmogelijk is om ‘iedereen’ – zowel diverse gebruikers als bewoners – tevreden te stellen.

En de stad dacht te kunnen kiezen voor iedereen. Voor iedereen een beetje…

Misschien heel even iets over de resultaten van de enquête. Zoals ik het begrepen heb, zijn de resultaten voorgedragen als voorstel. Ongenuanceerd, ongemanipuleerd, zonder een blik van een ‘externe deskundige’ die voor een verzoenbaarheid van de diverse voorstellen en de oh-zo noodzakelijke verkeersveiligheid zou moeten kunnen zorgen…

Wellicht zou het buurtcomité een stapje verder kunnen gaan. Maar ik denk dat ze dat bewust niet doen, en dat ze dat aanzien als een taak van de Stad. En dit met de vraag: op welke manier kan je de Geldenaaksebaan leefbaar maken, rekening houdende met een aantal ‘wensen’/suggesties.

Ik ben een – recente – inwoner van de Geldenaaksebaan. Ik heb twee heel kleine kindjes. En ik ga elke dag met de fiets naar het werk, naar school en naar de opvang. En ik vind dat zalig (alleen het vertrekken is werkelijk hels…). Onze auto staat meestal een hele week stil, en komt van ‘stal’ (ofwel op een buurtparking, ofwel in de achterliggende wijken, of met een beetje geluk op de geldenaaksebaan) om de broodnodige boodschappen van de week te gaan doen. Dus wat mij betreft, geef gerust veel meer ruimte aan de fietser en de voetganger, maar dan liefst wel ‘veilige ruimte’.

Misschien nog even ter nuancering van ‘de fietser als verkeersremmer’. Als je de ontwerpadviezen inzake ‘zone 30′ bekijkt, wordt er juist geadviseerd om de verschillende modi zoveel mogelijk met elkaar te vermengen. Als een auto effectief 30 km/u dan zal een fietser normaal niets moeten vrezen. En dat is een beetje de filosofie van de buurt. Liever een veilige fietser met voldoende ruimte op de baan, een voetganger met voldoende breedte om uit zijn huis te komen, en een auto die rustig zijn bestemming kan bereiken…

Maar wat nu? Het antwoord op de vraag, wat met een leefbare geldenaaksebaan, kan in een veel ruimer debat geplaatst worden. Met name, wat met een ‘leefbare stad’? En het is veeleer in dat kader dat je de ‘parkeerproblematiek’ moet/kunt bekijken. Het gaat hier niet zomaar over het kiezen van het ‘eigenbelang': “ik wil een parkeerplaats voor mijn deur.” Het gaat over effectieve leefkwaliteiten. Als je overal in het centrum van Leuven, bij heraanleg van publiek domein, alle parkeerplaatsen gaat verwijderen zonder deze op een andere ‘verantwoorde/duurzame/leefbare’ manier te compenseren, dan zal je opnieuw een ‘stadsvlucht’ creëren.

Het ruimtelijk beleid van de stad wenst dan ook een ‘leefbare stad’ waarbij ze letterlijk zeggen dat 1 parkeerplaats per woning een minimum is.
In de Geldenaaksebaan is reeds een problematiek aanwezig, en deze wordt nog versterkt, zonder compensatie.

Persoonlijk kan ik mij – vanuit verkeersveiligheid – perfect vinden bij het voorstel van de Stad om de parkeerplaatsen te verwijderen op de smalle stukken. Dat lijkt mij uitermate gerechtvaardigd. Geen alternatieven aanbieden, echter, heeft onmiddellijke gevolgen voor de leefkwaliteit van de stadsbewoner. Die er in se voor kiest zijn auto zoveel mogelijk ‘op stal’ te laten staan. Maar dan moet er wel een ‘stal’ zijn.

De oplossing voor een echte leefbare geldenaaksebaan voor iedereen zal mijns inziens niet te vinden zijn in het huidige voorstel en waarschijnlijk ook niet in het – goedbedoelde – charter van de Geldenaaksebaan.

Je kan de Geldenaaksebaan immers niet ‘lokaal’ oplossen. Je moet de grotere schaal bekijken. Van waar komt iedereen, wat zijn alternatieven, wat zijn ‘missing’ links in Heverlee. De spoorweg doet hier geen goed aan. De ‘weinige’ onderdoorgangen, of overgangen evenmin. Mij lijkt het dat het beleid ‘echte keuzes’ moet durven maken, en geen halfslachtige ‘consensus’-oplossingen waarmee je je kiezers misschien ‘half-tevreden’ stelt. Voor het aanbieden van een ‘echte oplossing’ van de Geldenaaksebaan is moed nodig. Maar vooral een degelijke studie die verder kijkt dan ‘geval per geval’…

 
Daniël Van Eygen
(on mei 24th, 2009 at 19:55)

Wij wonen sinds 1977 op nr 196 op de Geldenaaksebaan . Eerst werd het lood uit de benzine als antiplopmiddel gehaald . Even konden we opgelucht ademhalen . Maar de vreugde was van korte duur . Door de taxatiepolitiek van de Federale regering schakelt nu iedereen over op vuile mazout . Mijn hele huis ligt vol roet . Dit probleem gaat de stad
oplosen met fietspaden en ellenlange gerechterlijke procedures tegen de slachtoffers van de vervuiling . Het slachtoffer wordt steeds beschuldigde . De bebouwing van parkveld en
een groot voetbalstadion met dito parking zal ook de zaak van de luchtrvervuiling oplossen net zoals de parking op de Philipssite .
Of mijn schildkelierkenker iets te maken heeft
met de luchtvervuiling weet ik niet zeker .
Men kan de stad Leuven en de Belgische staat zeker niet verdenken van een voorzichtigheidspolitiek . Hoe vuiler hoe beter .
Eerst werd dit hoog in het vaandle gevoerd door vervuilende bedrijven nu door een vervuilende overheid . Wer Mühl macht wird reich .

 
Luc Lauwers
(on maart 12th, 2010 at 9:24)

Eerst parkeren.

De enquête van de

 
luc lauwers
(on maart 13th, 2010 at 17:51)

Eerst parkeren.

De enquête van “leefbare GB” laat daar niet de minste twijfel over. De enquête vermeldt 80% voorstanders voor alternatieve fietsroutes die de GB vermijden !

Een alternatief voorstel.
1. Parkeren langsheen de spoorwegberm Hoveniersdreef (waar nu materiaal Aquafin staat).
2. Op het vlakke stuk Milseweg-Spoorwegbrug: twee autosuggestiestroken van 2.20 meter (dit is meer dan genoeg wanneer je 30km/uur rijdt). Twee voetpaden van 1.50 meter. Dit samen telt op tot 7.50 meter. De GB is op zijn smalst 9.20 meter.
De resterende 9.20-7.50 = 1.70 meter verdelen over twee smalle fietspaden.
Dit alles trapsgewijs. Voetpaden het hoogst, autosuggestiestroken het laagst, de fietsstroken tussenin.
Autobussen kunnen het fietspag gebruiken indien nodig.

Op die manier worden de aanschuivende auto’s op één lijn gezet en hoeft de fietser niet meer in de file te staan.

U vindt een petitie voor dit voorstel in de vorige boodschap (nr 9).