1ste Full-CD van Mannenkoor “DE JOORZANGERS” uit Leuven

Donderdag 13 november 2008 werd onder grote belangstelling de 1ste Full CD van “De Joorzangers” aan de pers voorgesteld.

In Leuven heeft het altijd al gewemeld van vriendenkringen, sociëteiten, maatschappijen en verenigingen.

Maar aan de top staan zeker en vast de “Mannen van het Jaar” of anders gezegd “De Joartallen”. Mannen geboren in hetzelfde jaar, zonder rekening te houden met beroep, stand, politieke en godsdienstige gezindgeid, vormen een sociëteit van als ze 40-Jaar worden en leven dan toe naar hun 50ste verjaardag. Het is een periode van talloze activiteiten, zowel publiek als meer privé.

En laat ons maar gerust zeggen, eens dat ze ‘Abrahams’ geworden zijn, gaan ze er op hun gemakje mee door, als het kan tot ze honderd jaar zijn.

De Mannen die geboren werden in 1840 zijn met deze traditie begonnen. Ieder jaar staat er nog altijd een nieuw jaartaal klaar om eraan te beginnen en mee op de kar te springen. Leuven is wel de enige Stad in de wereld met zo’n unieke vorm van verenigingsleven.

Er bestaat dan ook een “Verbond der Jaartallen” om al deze onstuimige mannen min of meer in het gareel te laten lopen.

Het is dan ook bijna niet te geloven dat het geduurd heeft tot in 2004 voor er plotsklaps gedacht werd aan het stichten van een Zangkoor “De Joorzangers” om nu en dan activiteiten van de Jaartallen op te fleuren. Maar zoals het dikwijls gaat; een klein vonkje is soms genoeg om een sluimerend vuur aan te steken.

Kortom een 20-tal bevlogen mannen hebben hun semmen geakkordeerd en, na een korte doopplechtigheid, zijn ze eraan begonnen.

De voor een groot deel verloren gegane Leuvense traditie van bloeiende Leuvense zangverenigingen indachtig, groeide het enthousiasme naarmate de repeties mekaar regelmatig begonnen op te volgen en de nodige structuur kregen. Het samenhorigheidsgevoel nam toe en dat is toch één van de voornaamste kenmerken van de “Mannen van het Jaar”. Wat men al zingende beleeft, wordt niet licht vergeten. Ook de stemmen begonnen meer en meer unisono te klinken. Ze zijn niet meer gestopt, integendeel, ze worden nu ook al her en der gevraagd.

Er is geen gebrek aan zangmateriaal. Er bestaat heel wat moois in Groot Leuven dat ofwel gekend is, ofwel te (her)ontdekken valt. Liedjes over onze stad, over het volksleven, het gezelschaps- en verenigingsleven. Volkse liedjes, luimige liedjes of liedjes met wat meer poëtische inslag. Een muziekdoos vol schatten waarin ‘De Joorzangers’ hun gading vinden en waarmee ze U aangenaam in de oren willen klinken. Steeds op Jaartallenmaat, zonder kapsones.

De Mannen van het Jaar kennende, moet het jullie dan ook niet verbazen dat zoiets vroeg of laat zou resulteren in een CD. Een doorslag van een optreden. Opgenomen in volle repetitie, als de stemmen al een beetje gerodeerd waren. Puur natuur. Een performance zonder pretentie, zonder fiorituurtjes. Allez, op ‘jaartallenniveau’. We zijn tenslotte maar ‘simpele mensen van hier, we zijn geen superman, maar van als we een liedje kunnen zingen, zijn we alleman’.

Wij beleven er in ieder geval veel plezier aan en we hopen van jullie hetzelfde.

Koorleider: André van de Putte
02 767 66 21
vandeputte.andre@skynet.be

Verbondsvoorzitter: Jean-Marie Velghe
0496 40 10 63
jean-marie. velghe@telenet.be

(CD = 15,00EUR/stuk te koop in de burelen van ‘De Streekkrant’ Mgr. Ladeuzeplein 29 3000 – Leuven 016 31 05 31)

Meer Foto’s

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.