Leivese oeetdrikking van de moind

Wie kint er nog de oeetdrikking “oë es mei de nievelkêr vertrokke” ? In ‘t schue Vloms es dat dan : “hij is met de nevelkar vertrokken”. Of nog schoender : vòòr dag en dauw vertrokken zijn met onbekende bestemming.

(ieeste konseij da m’eu jeive : uek al zoëde Leivenieer, leist et Leives dialekt altoë ètup (luidop). De klanke koume dan vanzelf ouver eu lippe).

Doomei wette nog ni wat dat da betieekent. Awèl, ie volgt den oeetleg.

As iemand zonder adres achter te lote of zonder on iemand iet te zê, in alle stilte vertrekt, dan es em of zoë mei de nievelkêr vertrokke.

Gewuenloëk was dat dan iemand die sjild aa, ze ni kost betole, of achteroeet was mei ‘t betole van d’oeesier.

Of ne vent die s’oves van ze wêrk toees kwamp en konstateide da zen vraa er mei alles oeetgetrokke was.

Bookmark and Share

Er zijn 11 reacties op “Leivese oeetdrikking van de moind”

Dries
(on december 14th, 2008 at 17:54)

Wat is ‘oeesier’ ?

 
Sylvain Libert
(on december 14th, 2008 at 20:19)

oeesier = huishuur
Volstaat die uitleg ?

 
S
(on december 14th, 2008 at 20:28)

Huishuur ;).

 
Steven
(on december 14th, 2008 at 21:30)

huishuur ;-)

 
Kathleen
(on december 14th, 2008 at 21:40)

Dries: Huishuur :D

 
Sylvain Libert
(on december 15th, 2008 at 10:36)

Ik paasde van noo nievjoor een vèsse Leivese oeetdrikking van de moind te plaseire… of edde goële leiver alle twiee wieeke een vèsse ?

 
Dries
(on december 16th, 2008 at 1:05)

Thanks mensen! :-)

@Sylvain: de rest van de tekst kon ik verstaan, enkel met die ‘oeesier’ had ik problemen :-)

Laat maar komen, die uitdrukkingen.. ik vind dat wel interessant.

 
Carolien
(on december 16th, 2008 at 10:51)

Om de twee weken een nieuwe uitdrukking lijkt me leuk.

 
Sylvain Libert
(on december 16th, 2008 at 22:35)

De volgende “Leivese oeetdrikking” meigde verwachte tissen kessemis en nievjoor.

 
Sylvain Libert
(on december 26th, 2008 at 17:15)

Kessemis verboëe, gelak as gezieed, een nief Leivese oeetdrikking :

Leivese oeetdrikking van de moind :

OË ES MISTER ACHTER DEN BESSEM
of in ‘t schue Vloms : hij is meester (baas) achter de bezem.

Da’s een gemakkeloëke : as de man toees kontinu mister es achter den bèssemsteil, dan wilt da zê dat em zjust niks te zê ‘n ieet, dat et ne pantoffelèld es, dat em onder de sloef van zen vraa lieet. Oë mag dan al ieel kontènt zoën dat em de kommisses mag deun en alle wieeken of moinde zen prei afjeft.

 
Thomas
(on december 30th, 2008 at 22:49)

Ieel scheun initiatief Sylvain. Ik kiek al oeet no de volgende publikose.