Archief voor 28 december 2008

Leivese oeetdrikkinge

Beloufd es beloufd…kessemis es verboë en goële kroëgt dus een nief oeetdrikking in ‘t Leives :

Oë es mister achter den bèssem

of in ‘t schue Vloms : hij is meester (baas) achter de bezem.

‘t Es een oeetdrikking die ge sewoudeg ni zueveil nemiee en uet. En da’s uek e bekke normool. Seidert minstes ieen zjenerose zen de vrave naa allemoo mieer gèmansipeid en boëgevolg gerokt doë oeetrikking e bekken in de vergeituk. Reide temieer vei ze ie te publiseire.

Moo goële wilt er dan uek e woudeken oeetleg boë, zeikes ?

Awèl, ne vent die toees mister achter den bèssem es, dat es ne pantoffelèld, doënen iee zjust niks te zê. Zue ieene die derèkt noo ‘t eiten on den afwas begint, die oeet zen oëge de stofzoeeger nemt en as em den televiezen upzet, altoëd ieest on zen  vraa vroogt welke post da ze wil zien. Ze noeme dat in de vravebukskes uek wel es “ne nieve man”.

‘k Em dat uek jore meigemokt : den dag da ‘k toeeskwamp mei men prei, moest den ond oeet de zeitel, lag er e pakske sigarette up tofel geried en loge men moeele upgewêrmd vei de zeitel. ‘s Anderdoos was ‘t schue lieken al oeet : dan stond den ieemer al geried en d’upneimvod as ‘k van me wêrk kwam en lag er e papirreken up tofel mei de kommiskes da’k nog moest deun.

Moo allei, me zen toch al 25 joor gelikkeg getroud en…”wa zegde, Lowis ?” “Da’k al de petate vei mêrge kan sjelle…’t komt in orde, maske !”

Bookmark and Share

Eindejaarscorrida – impressie

Carl Devlies en Els Van Hoof staan klaar om het startschot te geven:

De sportievelingen van de 8 en de 12 km:

De start:

De winnaars van de 4 km:

Dit jaar namen in totaal ongeveer 4500 lopers mee aan de eindejaarscorrida. Lang leve sportief Leuven!

Bookmark and Share