Voormalige stadsgebouwen toegewezen aan Cera

De voormalige gebouwen van de Leuvense stadsadministratie op de hoek Muntstraat-Boekhandelstraat worden verkocht aan Cera tegen een prijs van ongeveer 5,5 miljoen euro. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen vorige vrijdag beslist. Cera deed het beste voorstel in de valorisatieprocedure die de stad organiseerde voor deze site. De coöperatieve holding zal er op termijn haar zetel en kantoren vestigen. Het Helleputtegebouw en het historisch pand in de Eikstraat worden gerestaureerd. De Vlaamse Leergangen worden vervangen door een nieuwbouw ontworpen door Robbrecht en Daem. De gelijkvloerse verdieping krijgt een semi-publiek karakter.

Begin december 2008 verhuisden de administratieve stadsdiensten en de kabinetten van de burgemeester en de schepenen naar het nieuwe stadskantoor aan het Professor Van Overstraetenplein. De gebouwen in de omgeving van het stadhuis – Helleputtegebouw (Muntstraat 3) en Vlaamse Leergangen (Boekhandelstraat 9) – verloren daarmee hun functie voor de stadsadministratie. Ook de politiediensten die in Eikstraat 6 gevestigd zijn, verhuizen binnenkort zodat ook dat gebouw vrijkomt. De drie gebouwen vormen een aaneensluitbaar geheel met een grondoppervlakte van ca. 1.665 m².

Bookmark and Share

Er zijn 3 reacties op “Voormalige stadsgebouwen toegewezen aan Cera”

Stefaan
(on januari 14th, 2009 at 15:24)

Ik ben ook eens benieuwd wanneer het voormalige bankkantoor op de Grote Markt, daar vlakbij, een nieuwe bestemming zal krijgen. Want als ik me niet vergis, staat dat gebouw intussen ook al bijna vijf jaar leeg?

 
Carolien
(on januari 14th, 2009 at 16:48)

Het Tafelrond, waar vroeger de Nationale Bank zat, staat al leeg sinds 2002. Het Tafelrond is echter niet van de stad, maar van Option-stichter Jan Callewaert. Ik neem aan dat hij daar flink wat leegstandbelasting op moet betalen.

 
anja
(on januari 16th, 2009 at 15:24)

Ik hoorde waaien dat Option, gezien de tegenvallende beurs, dit project naar achter heeft moeten schuiven.