Archief voor 21 januari 2009

Fototentoonstelling Casablanca door de lens

Jeugdcentrum Vleugel F gaf met fotoproject ‘Casablanca door de Lens’ jongeren uit de jongerenwerking Casablanca de kans om hun kijk op de wijk Casablanca in de zomervakantie op foto vast te leggen en er een tentoonstelling mee opzetten. 

Tijdens de vaste instuifmomenten werden een tiental jongeren bereid gevonden om actief mee te werken aan het project ‘Casablanca door de lens’. De jongeren stelden zichzelf tot doel om een fototentoonstelling te maken die niet saai is voor de jeugd. Omwille van de specificiteit van de doelgroep moesten zowel het jeugdcentrum als de begeleiding evenveel tijd steken in het bewaken van een goed groepsproces als in het realiseren van de verschillende opdrachten. 

Het project ‘Casablanca door de lens’ is in zijn opzet geslaagd. Ondanks de moeilijkheden tijdens het proces, hebben de deelnemers geleerd hoe je kwalitatieve foto’s kunt maken en hier vervolgens een tentoonstelling uit kunt putten.

De interactieve tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 23 januari 2009 om 19.00 uur in buurtwerk Casablanca, Lolanden, 3010 Leuven.

Vanaf zaterdag 24 januari 2009 tot en met zaterdag 30 januari 2009 kan je de foto’s bekijken in de jongerenafdeling van Bibliotheek Tweebronnen.

Bookmark and Share

Basiscursus radiozendamateur

Nu de Leuvense radioclub beschikt over nieuwe lokalen, start men terug met lessenreeksen voor beginnende radiozendamateurs. Zendamateurs zijn mensen die als hobby experimenteren met radio’s en antennes en met het uitwisselen van boodschappen via allerlei frequentiebanden met zendamateurs in andere landen. Voor het uitoefenen van deze hobby heb je echter een vergunning nodig. Daarom organiseert de Leuvense radioclub lessen die geïnteresseerden voorbereiden op het examen van de basisvergunning. De cursus bestaat uit een technische inleiding op radiogolven, uitleg over het gebruik van antennes en radio’s en over de regels waaraan je je moet houden bij het communiceren met andere radioamateurs. De cursus zal doorgaan op zondag 1, 8, 15, 22 en 29 maart telkens van 10 tot 12 uur in het lokaal van de radioclub (Diestsevest 39).

Bookmark and Share