Info-avond Je partnerrelatie en de zorg voor je kind met een handicap

Wanneer ouders geconfronteerd worden met de handicap van hun kind stelt dit hen als partners voor een aantal uitdagingen.

Niet enkel het ouderschap, maar ook hun partnerrelatie kan onder druk komen te staan. Iedere ouder probeert op zijn eigen manier, met zijn eigen methodes, de handicap een plaats te geven. Sommige ouders komen juist sterker uit dit hele verwerkingsproces. Maar omdat ouders als partners soms verschillende methodes gebruiken hiertoe, bestaat echter ook de kans dat partners elkaar mislopen en dat elk zich isoleert met zijn verdriet.

Hoe kan je als ouders omgaan met soms verschillende manieren om het gegeven van de handicap een plaats te geven? Hoe kan je de weg naar elkaar als partners weer terugvinden?

Om op deze vragen een antwoord te zoeken organiseren Gezin & Handicap en KVG Vlaams-Brabant een infoavond rond dit thema. De avond wordt gestart met de getuigenis van een ouder. Vervolgens zal Magda Heireman, contextueel therapeute en psychologe gespecialiseerd in de Relatie-, Familie-, en Systeempsychotherapie en verbonden aan het UZ van Leuven, dit thema verder uitwerken.

De info-avond ‘Je partnerrelatie en de zorg voor je kind met een handicap’ vindt plaats op dinsdag 10 maart 2009 om 19.30 uur in ‘t Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Leuven (Kessel-lo).

De inkom bedraagt 3 euro voor ouders die lid zijn van Gezin en Handicap, KVG of 7 euro voor ouders die geen lid zijn en 15 euro voor professionelen. Professionelen die met ouders meekomen betalen 10 euro. Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216.29.90 of per mail gezinenhandicap@kvg.be.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.