Archief voor 20 februari 2009

Gezocht: nieuwe naam voor het Fochplein

Zowel in de offline als de online media wordt naarstig gezocht naar een nieuwe naam voor het Fochplein. Op Facebook wordt een heus oorlogje uitgevochten over de nieuwe naam.

Een overzichtje:

Persoonlijk vind ik Tobbackplein nog zo slecht niet klinken. Ware het niet dat straten en pleinen enkel de naam kunnen krijgen van mensen die reeds overleden zijn. Wis jullie mening hierover?

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

Me gon zue stillekes noo ‘t ende van de moind febrewores en ‘t es dan uek de moment vei een nief ( in foëten een aa) oeetdrikking te lanseire.
Wa paasde van :
‘k EM NOG EEN BEGOËN TE JIEESELE.
G’uet doë oeetdrikking de leste joren ni veil nemie gebroeeke – doo zen ten andere gien begoêne nemiee – en e woudeken oeetleg es dan zeikes ni slecht.
‘k Paas dat e geu veibèld nog altoëd mieer zieet as nen ingewikkelde weitenschappeloëken oeetleg.

Ge zoët up wandel of komisses on ‘t deun in ‘t stad – of op eu pinte – en eu vraa iee gezieed dat de frikou zal geried zoën teigen alfzes.
En ineees luepte doo Zjef teige ‘t loëf. In jore nemiee gezien en van vêr komt em al noo aa geluepe mei zen twiee anne veijoet.
Ge wet uek nog da Zjef een vrie zoog es die ni wet van upave as em on den babbel es. Ge prepareit oe dus vei er toch rap van af te geroke, zonder onbelieefd te zoën.
En noo d’oeetwisseling van “oes est?” en “mei moë geud en mei aa?”, begint Zjef te vertellen dat em deize zoumer nog Sjarel es teigegekoume, allei nog nen ave schoulkamerood van ons twiee, up de vakansen in Itoile, en dat doëne roëk getroud es en uek nog gewonnen ieet mee den Ingelse pronostik…allei, doo kom gieen enden on.
Dan es’t de moment da ge ieel belieefd zegt : “Zjef, ge moet m’ekskuzeire, moo ik em nog ieveranst een begoën te jieesele”, rap een and geft en eu sjip afkoist.
Zjef zal dan wel verston emme da ge gieenen toëd nemiee od vei da parol voets te zette.

Bookmark and Share

MIX-Leuven: interculturele ontdekkingen en ontmoetingen in het STUK-café

Een nieuwe lente met een nieuw en intercultureel geluid in Leuven: MIX-Leuven is de naam! Enkele organisaties van nieuwe Leuvenaars en de
stedelijke integratiedienst werken in 2009 onder de naam MIX-Leuven vier gratis toegankelijke zaterdagavonden uit die in het teken van interculturele ontdekkingen en ontmoetingen staan. Het STUKcafé is
gastheer en faciliteert de avonden.

MIX-Leuven is een forum voor enkele organisaties van nieuwe Leuvenaars en een ontmoetingsplek voor cultuurvogels van diverse pluimage. Een warm en bruisend pleidooi voor de multiculturele samenleving waar allerlei vragen gesteld kunnen worden. Wie zijn die nieuwe Leuvenaars? Hoe zit het nu juist met die ingewikkelde situatie in Congo? Of misschien lust u wel pap van… gebakken banaan? De antwoorden worden gezocht en gevonden tijdens de MIX-avonden.

MIX-Leuven wil haar steentje bijdragen tot meer interculturele uitwisseling in Leuven. Leuven heeft al sinds lang een heel multiculturele bevolking (op 1 januari 2009 waren er 153 verschillende nationaliteiten onder de Leuvenaars) en de kunst zal zijn om mekaar steeds beter te leren kennen, te ontmoeten en te appreciëren. MIX-leuven wil hiervoor een ontmoetingsplaats zijn.

Bookmark and Share