Archief voor 7 maart 2009

Vrouwenwandeling in Leuven

Zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Overal in de wereld, en dus ook lekker dichtbij, steunen ‘sisters’ aller landen mekaar. Wil je je ook na de Vrouwendag inleven in de schone wereld van het feminiene geslacht, dan kan dat op de Vrouwenwandeling in Leuven. Groepen vanaf 20 personen ontdekken er welke vrouwen de stad Leuven cultureel, artistiek, politiek, economisch of sociaal op de kaart gezet hebben.

De wandeling gaat langs vrouwelijke heiligen en gravinnen, over de stichtster van het Paridaensinstituut en vrouwelijke studentes, tot kotmadammen, prostituees en actrices. De ene heeft niet noodzakelijk iets met de andere te maken…

Bron: Cultuurweb.be

Bookmark and Share

BloedSerieus mét boombal

Van 9 tot 12 maart roept BloedSerieus opnieuw alle studenten op om massaal bloed te geven. Op 9 en 10 maart kan je van 12.00 tot 20.00u terecht in de Universiteitshallen, op 11 en 12 maart in het Gymnasium bij het Sportkot. Je kan ook tijdens deze vier dagen van 8.30 tot 20.00u bloed geven in het Bloedtransfusiecentrum BTC. Om de wachttijden te verkleinen kan je je online inschrijven.

Op 12 maart om 20.00u wordt bovendien een BloedSerieus Boombal georganiseerd aan de Universiteitshallen. Deelname kost 8 euro, maar is gratis voor bloedgevers. Voor wie nog wat energie over heeft. ;-)

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikking

Allef mêt, ‘t es dus de momènt vei een nief oeetdrikking te lanseire.
BLEFT OEET ALLE PJÊREVEUTE

Gelak gewuenloëk vroogt dat e bekken oeetleg :

De lenten es up komst, e bekke geu wieer en dan koume de minse wei mieer up stroot.

Verlê wieekkwamp ik toees van me wêrk en zue gaa da’k ‘t stroot inkwamp ueden ik veil lawoët en geschrie.
Twee vrave wore makander on ‘t oeetmoke vei al wat da roeeg en lillek es. D’ ieen verweit d’ander da ze mei eire vent te deun aa dn binne de kètste kieere wore z’on de slag.
Rechtschopen berger da’k zen, goenk ik er nooteu en waa ze deun upave.
Moo mene gebier, die uek on zen dei stont ield me teigen en zaa : joeng, blèft oeet alle pjêreveute.

Woomei dat em waa zê da’k m’er ni moest mei moeije en da’k me’ er best tissenoeet ield.

Edde gesnapt wat dat doë oeetdrikking betieekent ?

Bookmark and Share

Sensibiliseringscampagne dode hoek en L-vestjes

Voor jonge fietsers is het niet vanzelfsprekend om op de openbare weg te rijden. Het gejaagde verkeer houdt niet altijd rekening met het onvoorspelbare gedrag van deze beginnende fietsertjes. Daarom is het erg belangrijk dat ze zichtbaar zijn en rekening houden met de dode hoek. De preventiedienst van de stad Leuven onderneemt actie.

Zichtbaarheid in het verkeer is meer dan gewoon opvallen. Soms is het voor een chauffeur gewoon onmogelijk om een fietser in het verkeer te zien, omwille van de dode hoek. Het probleem van de dode hoek is al enige tijd brandend actueel, niet onterecht trouwens. Regelmatig worden fietsers gegrepen omdat ze zich in de dode hoek van een vrachtwagen bevinden. Hoe goed de vrachtwagenbestuurder ook oplet, de kans dat hij een fietser letterlijk over het hoofd ziet, blijft bestaan.

Sensibilisering
De preventiedienst organiseert daarom een sensibiliseringsactie. Van 9 tot 13 maart 2009 maken 530 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kennis met de gevaren van de dode hoek. Een politie-inspecteur legt hen uit wat de dode hoek precies is, ze leren welke situaties gevaarlijk zijn en hoe ze de dode hoek kunnen ontwijken. In de stuurcabine van een vrachtwagen ontdekken de leerlingen hoe ver de dode hoek zich rond een vrachtwagen uitstrekt. Kegels op de grond bakenen de dode hoek af en de kinderen kunnen met hun eigen ogen vaststellen dat hun klasgenootjes in deze zone niet zichtbaar zijn.

BOBBI
Deze actie kadert in het verkeersproject BOBBI voor Leuvense kleuter- en lagere scholen. Met vaardigheidsoefeningen, fietsexamens, verkeerswandelingen, oefeningen in het mobiel verkeerspark en een autoarme schoolveertiendaagse, leren kinderen hoe ze zich actief en veilig in het verkeer kunnen begeven. De oefeningen vinden plaats van 20 tot 30 april, de verkeerswandelingen van 20 april tot 15 mei. De autoarme schoolveertiendaagse loopt van 4 tot 15 mei.

L-vestjes
Ook L-vestjes vergroten de zichtbaarheid op de weg. Het reflecterende vestje, ontwikkeld door kinderwerking Fabota, roept het gemotoriseerd verkeer op om voorzichtig en geduldig te zijn. De L op de rug wijst erop dat de fietser nog aan het leren is. Een L-vestje kost 1 euro en is te koop in het Fietspunt (fietsenstalling NMBS), in de preventiewinkel (Philipssite 1) en bij de jeugddienst (Brusselsestraat 61A).

Bookmark and Share

Niet vergeten!

Vandaag trekt Prins Carnaval en zijn gevolg door de Leuvense binnenstad.

Bookmark and Share