Grote lenteschoonmaak op 14 en 15 maart

Opgeruimd staat netjes – Elfde grote lenteschoonmaak in Leuven

Voor de elfde maal op rij gaat Leuven de strijd aan met zwerfvuil. Op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2009 gaan 17 Leuvense verenigingen op pad om het zwerfvuil aan te pakken. De bedoeling van de actie is tweeledig: enerzijds Leuven een stukje properder maken, anderzijds sensibiliseren. Op die manier wil de stad de aandacht vestigen op de tonnen zwerfvuil die in onze woonomgeving rondslingeren, maar perfect vermeden kunnen worden.

Wie opruimt, wordt er beter van

Er wordt getracht elke deelnemende vereniging haar eigen buurt toe te wijzen. Op die manier worden de verenigingen ertoe aangezet het gebied waar ze dagelijks komen of wekelijks spelen, een heel jaar proper te houden. Per zone zijn er verzamelpunten waar de reinigingsdienst alles ophaalt. De deelnemende verenigingen worden er financieel beter van: ze krijgen een subsidie voor hun inspanningen, afhankelijk van het aantal deelnemers en de gepresteerde uren. Groepen krijgen minimum 250 euro en maximum 650 euro.

Zwerfvuilprobleem niet opgelost

Het zwerfvuilprobleem is verre van opgelost. Tijdens de eerste jaren van de opruimactie, was er jaar na jaar een daling van het opgehaalde vuil. Maar vanaf 2004 is er terug een stijging. Bovendien maakten sommige niet-deelnemers misbruik van de situatie door hun eigen afval bij het verzamelde zwerfvuil te zetten. Ook enkele dagen na de opruimactie werden er opnieuw heel wat rondzwervende blikjes, lege chipszakjes, .. aangetroffen.

Even nadenken

Zo lang duurt het vooaleer afval vergaat als het zomaar in de natuur of langs de kant van de weg wordt achtergelaten:

  • sigarettenfilter : 2 tot 5 jaar
  • wegwerpluier : 10 tot 20 jaar
  • rubberen autoband : 50 tot 80 jaar
  • aluminium blikje : 200 tot 400 jaar
  • glazen fles : 1.000 jaar

Misschien toch even nadenken voordat je achteloos iets de kant in werpt.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.