Thuis in de stad: Leuven in cijfers: ondernemen en werken

Dit is het 3de artikel met cijfers afkomstig van thuisindestad.be. Zie het eerste artikel voor meer informatie. Deze keer gaat het over statistieken in de rubriek ‘Ondernemen en werken’.
Ondernemen en werken

 • Netto-aangroei ondernemingen (cijfers van 2006, niet van 2008): 110 ondernemingen of 1.9% in 2006. Leuven staat samen met Genk op de 2de plaats, na Gent met 2.2%
 • Overlevingsgraad van ondernemingen (aandeel (%) bedrijven dat na 5 jaar nog actief is): 84.4%, hoogste score
 • Economische specialisatie: 61,3% in Leuven wat vrij hoog is. De sectoren waarin gespecialiseerd wordt, verschillen van stad tot stad dus het is moeilijk om steden te vergelijken.
 • Economische groeikracht (+/-bruto toegevoegde waarde / omzet, cijfers van 2006): 31%, 2de beste plaats, na Mechelen
 • Economische groeikracht (+/-investeringen / bruto toegevoegde waarde, cijfers van 2006): 13%, 2de laatste plaats, voor Mechelen
 • Aandeel (%) werknemers in kennisintensieve en creatieve sectoren (in 2006): 69.5%, hoogste percentage, gemiddelde: 55%
 • Aandeel (%) zelfstandingen in kennisintensieve en creatieve sectoren (in 2006): 41.7%, hoogste percentage, gemiddelde: 30%
 • Economische concentratie (verhouding van het aantal werknemers en zelfstandigen ten opzichte van het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd, in 2006): 55.4% voor werknemers (2de hoogste score na Antwerpen), 4.4% voor zelfstandigen (gemiddelde score)
 • Netto-jobcreatie of groei van de totale werkgelegenheid in de stad op jaarbasis, in 2006: 5.7%, 2de hoogste score na Genk
 • Vervullingsgraad vacatures of de verhouding tussen de ingevulde werkaanbiedingen en het aantal afgehandelde (ingevulde en geannuleerde) werkaanbiedingen bij de VDAB (in 2007): 87.6%, 2de hoogste percentage na Turnhout
 • Individuele beroepsopleiding of het aantal personen dat een beroepsopleiding gevolgd heeft binnen een bedrijf waarna het bedrijf deze persoon in dienst neemt: 247 personen, laag ten opzichte van de koploper Gent met 1224 personen.
 • Het verschil tussen de groei van het aandeel niet-Belgen die werkt en de groei van het aantal niet-Belgen in de beroepsactieve leeftijd: 17,7% in Leuven, groei niet-Belgen in beroepsactieve leeftijd: 0,9%, groei niet-Belgen die werken: 18,6%. Leuven haalt samen met Roeselaere de hoogste score.
 • Aandeel deeltijdse arbeidsplaatsen in % (in 2007): Leuven haalt 38.5% of de 3de hoogste percentage, het gemiddelde is 34%
 • Aantal werknemers in loopbaanonderbreking en tijdskrediet: in Leuven kozen in 2007 nog maar 211 mensen voor een loopbaanonderbreking terwijl in 2003 dit nog 239 personen waren. Het aantal personen met tijdskrediet is in dezelfde periode gestegen van 1031 tot 1545.
 • Ruimteproductiviteit of de groei van de verhouding van het aantal werknemers ten opzichte van de oppervlakte van de stad in de tijd: samen met Brugge op de 2de plaats na Mechelen.
 • Ruimtevoorraad of de verhouding tussen het aantal beschikbare vierkante meters bedrijventerrein ten opzichte van het totaal aantal vierkante meter bedrijventerrein: 8.2%, samen met Brugge op de derde plaats na Genk en Oostende (40,6%!)
 • Werkgelegenheidsgraad of de verhouding van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de stad en het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd in de stad (in 2005): 111.5%, m.a.w. Leuven trekt mensen aan uit de omliggende gemeentes, 2de hoogste plaats na Turnhout.
 • Langdurige werkloosheid of het aandeel langdurige (meer dan 1 jaar) niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van het totale aantal niet-werkende werkzeoekenden: 38.8%, het laagste percentage
 • Het aandeel allochtone werklozen onder alle werkzoekenden: 28.6%, een gemiddeld percentage.
 • Het aandeel laaggeschoolden onder de niet-werkende werkzoekenden: 37.4%, het laagste percentage

Deze statistieken interpreteren is niet gemakkelijk. De meeste cijfers zijn enkel gebaseerd op ondernemingen waarbij men verplicht is om een jaarrekening neer te leggen (bv een NV of een BVBA). De meeste cijfers dateren van in 2006 of 2007. De cijfers van dit jaar zijn mogelijk volledig anders.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.