Internationale stedenband: Leuven kiest voor Para in Suriname

In de zoektocht naar een nieuwe internationale stedenband, kiest het Leuvense college van burgemeester en schepenen voor het district Para in Suriname. Het hakt daarmee de knoop door in een selectie waaraan ook het Leuvense middenveld een bijdrage leverde. Dat het college een keuze maakt voor een stedenband met Para en niet met de andere koploper, de gemeente Sédhiou in Senegal, heeft vooral te maken met de samenwerkingsmogelijkheden die het ziet op vlak van bestuurlijke organisatie, duurzame ontwikkeling en onderwijs. Een samenwerking waarvoor bovendien ook K.U.Leuven, UZ Gasthuisberg en KHLeuven al interesse lieten blijken. Dat met Para in het Nederlands kan worden gecommuniceerd, is mooi meegenomen. Een goede dialoog, toch een belangrijk onderdeel binnen een stedenband, wordt er makkelijker door.

De stad Leuven zal haar keuze bij de kandidaat bevestigen. Daarna wil ze samen met Para een degelijk samenwerkingsprogramma opstellen en het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voorbereiden. Dat zal enkele
maanden in beslag nemen. De stad wil immers even zorgvuldig te werk gaan als tijdens de voorbije stappen in de zoektocht.

Natuurlijk worden ook de twee niet-gekozen kandidaten, Sédhiou in Senegal en Abancay in Peru, door de stad op de hoogte gebracht van het voor hen spijtige nieuws.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.