Earth Hour en Nacht van de duisternis

Op 28 maart 2009 brandt de lamp net iets minder in Leuven. Die avond ondersteunt de stad immers de symbolische acties om duisternis te creëren en energie te besparen.

Nacht van de duisternis
De Nacht van de duisternis is een bekend initiatief van de Bond Beter Leefmilieu om de lichtvervuiling en energieverspilling onder de aandacht te brengen. Straatverlichting, klemtoonverlichting en reclameverlichting zorgen ervoor dat duisternis nergens nog echt kan ervaren worden en dat sterrenhemels in Vlaanderen minder overweldigend zijn dan op verre vakantiebestemmingen. Door in de nacht van 28 maart 2009 de klemtoonverlichting van een heel aantal monumenten in de stad te doven, willen we deze actie ondersteunen. Die avond wordt de verlichting van de Universiteitsbibliotheek, de Sint-Pieterskerk, het stadhuis, de Grote Markt en enkele andere monumenten gedoofd.

De actie legt ook sterk de nadruk op het energie-aspect van de verlichting. Door nutteloze verlichting uit te schakelen of door aangepaste energiezuinige verlichtingstoestellen te gebruiken, worden enorme besparingen gerealiseerd. Door deel te nemen aan de actie wil de stad ook haar steentje bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot.

Earth Hour
Samen met de Nacht van de duisternis wil de stad ook Earth hour ondersteunen en iedereen oproepen hieraan deel te nemen. Earth Hour is een initiatief van WWF. Het vindt ook op 28 maart 2009 plaats en richt zich naar alle inwoners. Die avond doven 1 miljard mensen in meer dan 1.000 steden over de hele wereld een uur lang alle lichten. In België hoopt WWF dat 500.000 gezinnen deelnemen aan de actie en zo een sterk signaal uitzenden om het klimaat te beschermen. Met deze symbolische actie wil WWF aantonen dat we door samen te werken het verschil kunnen maken in de bescherming van het klimaat.

Doe mee !
De stad roept alle inwoners op om simpelweg de lichten van de woning te doven tussen 20.30 uur en 21.30 uur en ook familie, vrienden en buren aan te moedigen om deel te nemen. Wie er helemaal voor gaat, kan zelfs een buurtfeest bij kaarslicht organiseren.

De energie die op die manier wordt uitgespaard, is eerder symbolisch. Het belangrijkste effect is dat we met z’n allen even stilstaan bij het energieverbruik, de mogelijke energiebesparing en de inspanningen die we zelf kunnen leveren om het klimaat te beschermen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.