In vriendschap verzusterd: de zustersteden op bezoek

Erfgoeddag 2009 met als thema Uit vriendschap!? leek voor het Leuvens Stadsarchief de geschikte gelegenheid om de internationale vriendschapsbanden met deze zustersteden én met hun archiefdiensten nauwer aan te halen. Zowel de Stadsarchieven van Rennes (Frankrijk),
’s-Hertogenbosch (Nederland) en Lüdenscheid (Duitsland), het Rijksarchief van Krakau (Polen), het archiefcomité van Tainan (Taiwan) als het Universiteitsarchief van Stellenbosch (Zuid-Afrika) waren meteen enthousiast en verleenden hun medewerking aan de uitwerking van het tentoonstellingsproject In vriendschap verzusterd.

De archivarissen van de hierboven genoemde archiefinstellingen kozen zelf twee van hun archiefstukken uit om naar Leuven te laten komen. In deze tentoonstelling, die vanaf 26 april tot 17 mei in de schatkamer van het historische stadhuis te bekijken is, zullen de bezoekers deze unieke stukken van een uitzonderlijke historische waarde kunnen bewonderen. Zij fungeren als erfgoedambassadeurs van de partnersteden waarmee we een bijzondere band hebben. Daarnaast zal in de tentoonstelling ook toelichting gegeven worden bij de ontstaansgeschiedenis van elk van deze jumelages. Een brochure met een kort historisch overzicht van de verschillende vriendschapsbanden en met een beschrijving van de stukken begeleidt deze tentoonstelling.

Een korte beschrijving van de archiefstukken:

Rennes:

 • Patentbrieven van Hendrik II over de oprichting van een schepenraad (25 maart 1549)
 • Plan van de stad Rennes opgesteld na de brand van 22 december 1720

s’-Hertogenbosch:

 • Blijde Inkomst van de Brabantse hertogen Johanna en Wenceslas (3 januari 1356)
 • Capitulatieverdrag waardoor de stad onder Spaans bewind kwam (14 september 1629)

Lüdenscheid:

 • Drie stadsaffiches van de in Lüdenscheid geboren kunstenaar Wilhelm Schlote (1987-1994)
 • Documenten omtrent de oprichting van de Deutsch-Belgische Gesellschaft (19 februari 1973)

Krakau:

 • Stadsgezicht van Krakau van Georg Braun en Franz Hogenberg (Civitates Orbis Terrarum, uitgegeven 1617)
 • Oorkonde van de Poolse koning Sigismund I voor de bakkersgilde in Krakau (1545)

Tainan:

 • Achtdelige reeks De Archieven van Tainan over de geschiedenis van deze stad (opgesteld tussen 1945 en 1988)
 • Uitgave van Het dagboek van Fort Zeelandia (uitgegeven tussen 1986 en 1995)

Stellenbosch:

 • Universiteitswet met daarin de stichting van de universiteiten van Stellenbosch en Kaapstad (1916)
 • Bouwplan van het vroegere Stellenbosch Boys School, voorloper van het Victoria College en de Universiteit van Stellenbosch (1906)

Alle foto’s van de voorstelling van de archiefstukken kan je vinden in de Flickr set “In vriendschap verzusterd” van Carolien Coenen.

In vriendschap verzusterd

In vriendschap verzusterd

In vriendschap verzusterd

Meer foto’s kan je vinden in de Flickr set “In vriendschap verzusterd” van Carolien Coenen.

Nuttige informatie als je de stukken zelf wil bezichtigen:

 • Locatie: de schatkamer in het Stadhuis, Grote Markt 9, 3000 Leuven
 • Tijdens erfgoeddag geopend tussen 10:00 en 18:00
 • Nog tot zaterdag 16 mei vrij toegankelijk van maandag tot zaterdag van 9:00 tot 17:00
Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.