Archief voor 10 juni 2009

Radiocontact met Frank De Winne

Op vrijdag 12 juni om 13.38 uur heeft de Vrije Basisschool Terbank te Heverlee als eerste in België de eer om in een rechtstreeks radiocontact 20 vragen te stellen aan astronaut Frank De Winne. Tijdens het radiocontact dat zo’n bijna 10 minuten zal duren zullen twintig leerlingen vanuit alle lagere school-klassen hun geselecteerde vraag mogen stellen aan Frank De Winne.

Bookmark and Share

Jaartallenleven in Vlaamse inventaris immaterieel cultureel erfgoed

Vlaams minister van Cultuur, Bert Anciaux, besliste om het Jaartallenleven in Leuven toe te voegen aan de Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen. Hiermee is het Leuvens fenomeen van de Mannen van het Jaar nu officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

De Abrahamviering, de Jaartallen-dag met optocht en academische zitting, de speciale kinderdag op Leuven Kermis, de Joorzangers, de Meyboomplanting … het zijn stuk voor stuk onderdelen van het unieke Jaartallenleven in Leuven. Het Jaartallenleven is een bijzonder levenscyclusritueel waarbij mannen, in en rond Leuven, vanaf de leeftijd van 40 jaar een decennium lang activiteiten ondernemen en ceremonies houden. Dit ter voorbereiding van hun 50ste verjaardag die ze met veel luister vieren. Het rituele traject resulteert in een hechte vriendengroep, genoemd naar het geboortejaar ‘de Mannen van x’. Ook na hun 50ste verjaardag blijven deze groepen nog actief en ondersteunen zij opstartende groepen. Vriendschap, solidariteit en engagement kenmerken dit Leuvense ritueel.

Deze traditie gaat terug tot 1840 en wordt ook vandaag nog permanent ondersteund door het Verbond der Jaartallen, de stad Leuven en vele organisaties uit het Leuvense. In 2009 werd het 132ste jaartal gesticht: de Mannen van 1970.

Het Verbond der Jaartallen, als overkoepelende vzw van de Jaartallen, diende in samenwerking met de Leuvense Erfgoedcel het aanvraagdossier op 1 april 2009 in. Met succes, zo blijkt nu.

Deze opname van het Jaartallenleven in Leuven op de Vlaamse lijst immaterieel erfgoed zorgt voor extra aandacht en bescherming van dit typisch Leuvense ritueel. Het betekent een kans om dit erkende immateriële erfgoed in stand te houden en blijvend actueel en levendig te houden.

Bookmark and Share

Opendeurdagen SLAC

Op zaterdag 20, zondag 21 en maandag 22 juni 2009 kan je van 14.00 tot 19.00u in het SLAC (stad Leuven Academie en Conservatorium) terecht voor de jaarlijkse opendeurdagen. Werken die door de leerlingen tijdens het jaar gemaakt werden, zullen er tentoongesteld worden.

Bookmark and Share

Te huur

Ik ken ze ondertussen wel, in onze straat.

Zeker de jongeman die schuin tegenover ons op het eerste verdiep woont, hoort al een beetje bij de familie. Net zoals de poes die tegen het schemeruur verschijnt op het terras en speurt naar de groene vuilzak. Daar wuiven we ook al eens naar.

Als we uit het raam kijken op het eerste verdiep, hebben we een mooi uitzicht op een aantal kamers en de onderling nogal verschillende bewoners. Dat ene meisje bijvoorbeeld, met die opzichtige nepbloem voor haar venster, die haalt het wel. Maar de jongeman een paar meter verderop, waar de gordijnen pas opengaan als onze middagboterhammetjes al lang op zijn, … dat wordt spannend, vrees ik.

Onze zoon deelt de wereld ondertussen op in zatte studenten en brave studenten. En als hij er één van het eerste exemplaar in het oog meent te hebben, kijkt hij streng en afkeurend.

Gisterenavond stond er een troepje mensen op het trottoir. Wachtend op de kotbaas die een rondleiding zou geven. Terwijl ik de dingen deed die thuiskomende mama’s doen, loerde ik naar de gezichten. Wie wordt een brave, wie wordt een zatte student?

De enkele ouder die kindlief vergezelde op de zoektocht naar een kamer, knikte ik toe. Dit is een nette buurt, zegt mijn blik.

“En jij mama? Was jij een brave student?”, piept mijn kleuter.

“Natuurlijk, lieverd!”, en ik streel zijn te lange haren weg uit zijn ogen. Ze mogen niet geknipt. Hij is punk en stoer en meent dat daar lang haar bij hoort.

En bij deze mijn welgemeende excuses aan de bewoners op het traject Libertad – Politika – Bogaardenstraat.

Bookmark and Share