Archief voor 6 augustus 2009

Stad Leuven subsidieert eenmalige projecten

De stad Leuven wil door middel van subsidies impulsen geven aan het verenigingsleven. Daarom werden er,  naast het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen, drie reglementen opgesteld die het mogelijk maken om eenmalige projecten te ondersteunen. Op die manier hoopt de stad samenwerkingsverbanden te stimuleren en mogelijkheden te bieden om originele of gemeenschapsvormende projecten te realiseren.

Wil je met je vereniging eens extra uit de hoek komen? Wil je de buurt opvrolijken? Wil je je vereniging in de kijker zetten en wellicht nieuwe mensen aanspreken? Dan kan je gebruik maken van de nieuwe subsidiereglementen die je vindt op de site van de stad Leuven.

De volgende periode om aanvraagdossiers voor projectsubsidies in te dienen, wordt afgesloten op 15 september 2009.

Bookmark and Share

Bespreking Vlaanderen zingt

Goofball is een enthousiast deelnemer aan de zomers events in Leuven. Ditmaal zakte ze af naar de Oude Markt om luidkeels mee te zingen met “Vlaanderen zingt“. Foto’s en een verslag (in het Engels) vind je op haar blog.

Bookmark and Share