Stad Leuven subsidieert eenmalige projecten

De stad Leuven wil door middel van subsidies impulsen geven aan het verenigingsleven. Daarom werden er,  naast het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen, drie reglementen opgesteld die het mogelijk maken om eenmalige projecten te ondersteunen. Op die manier hoopt de stad samenwerkingsverbanden te stimuleren en mogelijkheden te bieden om originele of gemeenschapsvormende projecten te realiseren.

Wil je met je vereniging eens extra uit de hoek komen? Wil je de buurt opvrolijken? Wil je je vereniging in de kijker zetten en wellicht nieuwe mensen aanspreken? Dan kan je gebruik maken van de nieuwe subsidiereglementen die je vindt op de site van de stad Leuven.

De volgende periode om aanvraagdossiers voor projectsubsidies in te dienen, wordt afgesloten op 15 september 2009.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.