Archief voor 26 augustus 2009

Kringloopwinkel SPIT verhuist

Kringloopwinkel SPIT verlaat de oude site van de centrale werkplaatsen in Kessel-Lo en betrekt de nieuwe gebouwen op de vroegere veilingsite in Heverlee.

Vanaf 14 september kan je herbruikbare goederen alleen nog brengen naar het nieuwe adres: IJzerenmolenstraat 4 in Heverlee. Ook de aministratieve diensten zijn vanaf dan daar bereikbaar.

De nieuwe winkel zal het zowel voor de medewerkers als voor de klanten aangenamer en gemakkelijker maken.

Je kan een kijkje nemen op de nieuwe site tijdens de Open Bedrijvendag op 4 oktober.

Bookmark and Share

Leivese oeetdrikkinge

Naa de me zue stillekeson noo Leive Kerremis gon en da’k mene kop zal vol emme mei alle soute van vergoderinge die upnief beginne en woo da’k moet eine gon, es ‘t de momènt vei ale nog rap een aa Leivese oeetdrikking up ale maav te speite (tjên, es dat uek al gie gezegde da stillekeson verjeite wed ? In toëde van verkiezinge speite ze de minse vanalles up enne maav, moo da’s naa nit et geval).

Men bomma zoleger gebroikte dees oeetdrikking nogal nekiee :
‘t Es vrieder as da van iffra Wainke : 13 steike en nog gie bleut.
(in vertoling es da : Het is nog wreder dan dat van juffrouw Wainke, dertien steken en nog geen bloed).
Wat dat den èchte noom es van iffra Wainke weit ek uek ni. As goëlen et wèt, wilde ‘t me dan lote weite?

Men bomma gebroikte doë oeetdrikking iedere kiee as iemand eir een fel ouverdreiven zook vertelde. Of as ze twoëfels aa ouver de roddels die z’eir kwome vertelle. ‘t Zaa uek e wonder zoën as iemand dettien steike van e mes kroëgt en dat er dan nog giee bleut te zien es.

Ge kint doë oeetdrikking uek vervange dei een ander : “ne sjeit in een fles”.
Prouper es da ni moo ‘t wèt gebroikt as er veil lagêir gemokt wet ouver iet moo woovan dat ‘t rezeltoot moo poverkes es.

As ze vei Leive Kerremis annonseire dat er e reizegruet viewêrk komt up de Jêrkarlisse en ge goot doo mei eu ieel oeesaven eine en ge konstateit da noo 6 viepoële en 4 rakette ‘t viewêr al gedon es, dan meigde gerist zê “‘t was moo ne sjeit in een fles”.

‘k Wens alen e geu pouse smoubolle up Leive Kerremis.Jèf moë moo nen oure frit mei tueverbole !

Bookmark and Share