Archief voor 31 augustus 2009

20 jaar Poverello Leuven – 25 jaar steunfonds for Poverello

In 1984 startte Jef Iliaens de werking op van Poverello Brussel. Samen met zijn vrienden organiseerde hij papierslagen om met de opbrengst aardappelen aan te kopen voor Poverello. Na verloop van tijd kochten ze ook andere voedingswaren aan. Op 8 september 1989 openden Jef en zijn vrienden in Leuven een Poverello-huis.

Om deze dubbele verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, worder er een aantal evenementen in Leuven gepland.

Op 12 september vanaf 14u30 is het opendeurdag met een groot straatfeest en muzikale optredens van “Andy & Di” en de “Gospelrats”. Bij deze gelegenheid worden alle vrienden, sponsors en sympathisanten uitgenodigd om een kijkje te nemen in het huis waar Poverello dagelijks haar gasten ontvangt.
Op 13 september is iedereen welkom om deel te nemen aan de dankviering om 10u in de Sint Geertruikerk in Leuven.

Op vrijdagavond 16 oktober om 20u organiseert Poverello bovendien een benefietconcert in het Lemmensinstituut van Leuven met het ensemble Zefiro Torna. De opbrengst van dit concert gaat integraal naar Poverello. De prijs van de toegangskaarten bedraagt 16€ voor categorie 1 en 9€ voor categorie 2. Inschrijven kan via email op poverelloleuven@skynet.be of telefonisch op weekdagen tussen 10u en 13u op het nummer 016/29.16.84.

En last but not least: op zondag 15 november 2009 verwacht Poverello niemand minder dan burgemeester Louis Tobback en stadskok Jeroen Meus die Poverello ter gelegenheid van “de week van de smaak” zullen vergasten op hun culinaire hoogstandjes.
poverello

Bookmark and Share

FOTO GAMMA Leuven viert eeuwfeest

FOTO GAMMA Leuven wordt 100 en dat laten ze niet ongemerkt voorbij gaan. De fotoclub organiseerde een wedstrijd die een verrassende expo met aperte beelden zal opleveren.

Het gebeurt niet elke dag dat een club meer dan honderd jaar bestaat. Dit jaar valt die eer te beurt aan de Leuvense fotoclub Foto Gamma, die in 1909 werd opgericht. Honderd jaar later is Foto Gamma nog altijd springlevend en boordevol ideeën. De werking wordt gedragen door een vijfentwintigtal zeer actieve leden. De laatste jaren kent het ledenaantal een merkelijke stijging. Dat is onder meer te danken aan de belangstelling voor de nieuwste ontwikkelingen in techniek en fotografie. Ondertussen telt de club een veertigtal leden.

e-affiche100res

Wie wilde, kon op de speciale website www.fotogamma100.be foto’s plaatsen op de fotowand rond de thema’s ‘feesten’, ‘jubileum’ en ‘100’. Gedurende de maand juli stemden de leden voor de beste foto’s. Op basis van die stemming werden 20 foto’s geselecteerd, die in september getoond worden in het clublokaal aan de Diestsevest in Leuven. Bovendien toont elk clublid er twee van zijn beste foto’s.

Op 19 september wordt de club in het Leuvense stadhuis door burgemeester Tobback ontvangen. De vernissage gebeurt ‘s avonds, bij die gelegenheid krijgt de club een medaille van het Centrum voor Beeldexpressie.

Andere activiteiten in dit jubileumjaar zijn de medewerking aan de Week voor de Amateurkunsten en Passie van de Meester, later op het jaar.

Ontvangst op het stadhuis vindt plaats, op 19 september om 11.00 uur.
De vernissage op zaterdag 19 september om 20.00 uur, Diestsevest 39, Leuven

De tentoonstelling is open op:
_______________________
zondag 20 en 27 september van 14.00 tot 18.00 uur.
donderdag 24 september Nocturne van 20.00 tot 23.00 uur.
zaterdag 26 september van 14.00 tot 21.00 uur.

winn_foto_100

De winnende foto van Patrick van Gemert,

Adres: Diestsevest 39, 3000 Leuven;
www.fotogamma.be, www.fotogamma100.be
Contact: informatie@fotogamma.be, 0494/505138

Bookmark and Share

Babybabbel

Babybabbel is een deelwerking van Leren Ondernemen vzw opgericht op 18 januari 2008 .

Voor wie? Babybabbel is een ontmoetingsruimte voor (zwangere) ouders met hun jonge kinderen (-9 maanden tot 3 jaar) in de Valkerijgang in Leuven. Ook grootouders en andere betrokken mensen zijn welkom. Behalve basisregels van respect voor elkaar en het materiaal, zijn er geen voorwaarden om deel te nemen.
Babybabbel heeft bijzondere aandacht voor ouders en jonge kinderen, die door armoede en sociale uitsluiting kwetsbaar gemaakt worden. Babybabbel wil een plek aanbieden waar zij kunnen ‘zijn’, los van de dagelijkse opslorpende zorgen en stress.

Wat? Een halve dag in de week wordt een gezellige, warme plek beschikbaar gesteld om samen te zijn, om samen te spelen, om te babbelen over en met de kinderen. Je kan er ontspannen en zien hoe kinderen groeien. Ontdekken dat baby’s een heel bijzondere persoon zijn. Er zijn twee begeleidsters-psychologen aanwezig die deze ontmoeting ondersteunen. Als de vraag zich aandient, wordt ook individuele ondersteuning aangeboden en wordt samen op zoek gegaan naar antwoorden.

Waarom? Het project biedt een alternatief voor het toenemende isolement in de samenleving. Veel (alleenstaande) ouders met jonge kinderen leven geïsoleerd of durven de stap naar buiten niet zetten. Babybabbel schept de gelegenheid om andere ouders met jonge kinderen te ontmoeten, en steun te ervaren.

Omdat Babybabbel ingebed is in Leren Ondernemen vzw, kunnen ouders zich ook inschakelen in andere deelwerkingen van de organisatie (en omgekeerd). Door samenwerking met andere diensten in het Leuvense (bijv. het ‘Parel-netwerk’), en een zorgvolle toeleiding, wordt de drempel verlaagd.

Meer infoLeren.ondernemen@chello.be

Bookmark and Share

Leuven Kermis in de Kruidtuin

Tijdens het weekend van Leuven Kermis (zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 september) vinden in de Kruidtuin allerlei activiteiten plaats. Zo zijn er verschillende tentoonstellingen en geleide wandelingen, kan je er hosta’s en orchideeën kopen en nog veel meer.

Bekijk het volledige programma.

Bookmark and Share