Leuven stapt in Europees project rond functioneel groen

Door warmte en luchtvervuiling vermindert de kwaliteit van de leefomgeving in steden. De oorzaken zijn vaak de verwarming van gebouwen, het verkeer en een gebrek aan groen. Groenaanplantingen dragen bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zo is een stedelijke omgeving met een goede groenvoorziening beter bestand tegen hoge temperaturen en wateroverlast. Groen dat strategisch is ontworpen rondom gebouwen, werkt ook besparend op koelte-energie. Daarnaast kan ruimtelijk strategisch en technisch ontworpen groen de luchtvervuiling filteren en wegleiden. De nadruk kan ook liggen op de gebruikerswaarde van het groen in de publieke ruimte. Dan staan de leefkwaliteit, het voorkomen van hinder en meer variatie en ruimte voor ontmoeten voorop.

Om groen, klimaat, lucht- en leefkwaliteit beter op elkaar af te stemmen in onderzoeken, studies en concrete projecten startte op 7 oktober 2009 het Europese Interregproject Toepassing Functioneel Groen. In dit project zullen veertien gemeenten stedelijk groen toepassen met nieuwe functies voor luchtkwaliteit, klimaatverandering en sociale cohesie.

Toepassing Functioneel Groen is een project waarin gewerkt wordt aan de praktische aanpak in reële omgevingen. Zo zal in Leuven de hele stadsontwikkeling rond de Vaartkom in de studie worden betrokken. De Vaartkom is veruit het grootste stadsontwikkelingsproject van de regio. Openbare parken, pleinen, woningen en kantoren of handelszaken … hier wordt een totaal nieuwe wijk gebouwd. Door de ligging nabij de Lüdenscheidsingel en door de wens van alle betrokken partners om hier een duurzame wijk te ontwikkelen, werd snel duidelijk dat een deelname aan dit project een ideale opportuniteit was om op een doordachte manier alle verschillende functies van groenvoorzieningen te bestuderen en te plannen.

In het Europese project worden het masterplan voor de Vaartkom en de inrichtingsplannen, bijvoorbeeld van het Engels plein, betrokken en wordt gewerkt aan instrumenten als beeldenboeken, nieuwe methodes en tools, die de toepassing van functioneel groen door stedenbouwkundigen in Nederland en België ondersteunen.

Op 7 oktober 2009 werd het project afgetrapt tijdens een vergadering met alle partners en een voorstelling van de mogelijke effecten van groen op klimaat en luchtverontreiniging. De volgende weken en maanden worden verschillende deelprojecten uitgewerkt die een totaalbeeld moeten geven van de mogelijkheden van groenaanplantingen als instrument ter bestrijding van het klimaats- en luchtkwaliteitsprobleem. Het project eindigt in 2011 met een groot seminarie en de voorstelling van de verschillende studies en een projectenboek met praktijkvoorbeelden en aanbevelingen. Tilburg, dat de ambitie heeft om klimaatstad van Nederland te worden, is hoofdpartner van dit Europese project, waarvoor in totaal € 1,7 miljoen is gereserveerd.

De financiële middelen voor dit project worden beschikbaar gesteld door INTERREG Vlaanderen-Nederland, het Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de partners.

Meer informatie over deze aanpak is te vinden op www.functioneelgroen.nl.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.