Archief voor 19 november 2009

Leuven wint Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie

De Directie Lokale Integrale Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken, organiseerde dit jaar voor de 16de keer de Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie. Deze wedstrijd heeft tot doel goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen. Dit gebeurt door creatieve en innovatieve projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van criminaliteit, in de kijker te zetten en te belonen. De winnaar mag rekenen op nationale bekendheid en een geldprijs van 5000 euro.

De Leuvense preventiedienst vond het de moeite waard om het project Pesten en geweld 2008 in te sturen. Op 18 november 2009 mocht burgemeester Louis Tobback de hoofdprijs in ontvangst nemen van de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annemie Turtelboom.

De sterkte van het Leuvense project is de integrale preventieve aanpak van pesterijen en geweld via verschillende kanalen en methodieken, en de samenwerking met heel wat partners. Hoogst origineel is de website www.slatoe.be, speciaal ontworpen voor jongeren van Leuvense middelbare scholen met allerhande informatie over pesterijen en geweld. Het is vooral in de lagere school dat kinderen kunnen aangeleerd worden dat pesten onaanvaardbaar is en hoe je hierop best reageert.

Met de toneelstukken Straff en de Goed Gevoel Machine kon het thema op een leuke manier onder de aandacht gebracht worden. Duizenden kinderen leerden bij over de gevolgen van pesten en spraken hierover in de klas. De schooldirecties, leerkrachten en clb s zijn verantwoordelijk voor de preventieve en reactieve aanpak in de school. Om hen hierbij te ondersteunen zijn er de jaarlijkse studiedagen Zonder slag of stoot. De studiedagen bieden vorming, training en informatie over een goede aanpak van moeilijkheden in een schoolcontext.

Tenslotte verzamelt het GAJO-overleg (Geïntegreerde Aanpak van JongerenOverlast) onder aansturing van de Jeugd en Sociale Dienst van de Leuvense Politie, een groot aantal partners. Deze partners hebben rechtstreeks te maken met jongeren, vanuit een onderwijscontext, vanuit het openbaar vervoer van en naar school, vanuit de hulpverlening, vanuit de stad en vanuit de politie. De bedoeling van het overleg is om een klankbord te vormen over wat er leeft bij deze partners, op de plaats van (mogelijke) probleemsituaties, maar ook over de noden op het vlak van preventie.

Als kers op de taart mag Leuven meedingen naar de Europese Prijs voor Criminaliteitspreventie 2009 (European Crime Prevention Award). Het Europese thema dit jaar is Preventie van criminaliteit tegen en door kinderen of jongeren. Actuele en toekomstige perspectieven – school, cyberspace en rekrutering in criminele groepen . De Europese prijs wordt op 9 december 2009 in Stockholm uitgereikt.

Bookmark and Share

Red de Studio’s Dag

Vandaag doen de leden van de Facebookgroep Red de Studios een poging om de nakende sluiting te vermijden. Hun oproep luidt als volgt:

Laten we met zijn allen nog eens naar de Studios gaan, om te bewijzen dat er
A. Wel degelijk publiek is voor de betere film
B. er Leuvenaars (en anderen) willen strijden voor dit filmmonument en
C. Nog eens een goede film te zien.

Het is dan ook de moment om pers (en politiek) uit te nodigen!

We hebben gekozen voor een donderdag, omdat dat toch vroeger de klassieke filmdag voor studenten was (er was toen ook een Sneak en zo). Laat snel weten of je kan?

NIEUW: Dank zij Jan Rastelli kan iedereen die dag aan 5 EURO naar de film én wordt er om 22.30 een laatste Sneak georganiseerd.

PROGRAMMA VAN 19 NOV

– Verzamelen (als je kan): om 19.30-19.45 – Zodat we aanwezig kunnen zijn en hopelijk ook aanwezige pers/politiek even kunnen spreken
– 20.00 Film
– 22.30 Sneak !

Niet iedereen moet natuurlijk 2 films doen, maar het is wel belangrijk dat we aan het begin (dus tegen 19.30-45) met voldoende volk zijn om ons punt te maken.

Zal deze actie het tij kunnen keren? Ik vrees van niet. Het besluit van Jan Rastelli om tot sluiting over te gaan, lijkt  onomkeerbaar.

Lees over dit thema ook het opiniestuk op Leuven centraal.

Bookmark and Share

Red de Studios actie

Als onderdeel van de Red de Studios actie werd gisteren een filmavond georganiseerd in de Studios om aan te tonen dat er wel degelijk een publiek bestaat voor de betere film. Via een facebook actie werden zoveel mogelijk Studios sympathisanten gemobiliseerd en er is veel volk komen opdagen.

Griet Vos gaf een toespraak gebaseerd op de open brief aan het stadsbestuur waarbij ze de stad Leuven opriep om in te grijpen. Frank Moens van Cinema ZED gaf bloemen af aan de medewerkers van de Studios.

studios2

studios2

Bookmark and Share

Itinera Nova. Nieuwe wegen naar de digitale ontsluiting van archiefbronnen

Het Stadsarchief van Leuven startte eerder dit jaar met een grootschalig digitaliseringsproject. De registers van de vrijwillige rechtspraak van de Leuvense schepenbank vormen een zeer omvangrijke én een bijzonder rijke bron over het dagelijkse leven in Leuven en het hertogdom Brabant van 1362 tot 1795. Dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap, sponsoring van CERA en eigen financiering van de stad zullen de 475 000 folia van deze uitzonderlijke historische bron de komende 10 jaar integraal gedigitaliseerd en via een speciale ‘mark-uptechniek’ doorzoekbaar gemaakt worden. De focus van het project ligt daarbij op innovatie en opbouw van expertise op het vlak van digitalisering, ontsluiting en vrijwilligerswerk.

Voor de inhoudelijke ontsluiting van archiefbronnen werd een volledig nieuw digitaal concept ontwikkeld in samenwerking met het Institut für Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung (HKI) van de universiteit Keulen. Deze onderzoeksinstelling onder leiding van prof. Dr. Manfred Thaller verwierf internationale faam inzake digitale ontsluiting van handgeschreven archiefbronnen.

De ontsluiting van de Leuvense schepenbank gebeurt op drie niveaus. De doorzoekbare en doorbladerbare digitale beelden worden in de eerste plaats via de projectwebsite online ter beschikking gesteld. Op het tweede niveau zal een indexering van de plaats- en persoonsnamen, de beroepsaanduidingen, de vermelding van voorwerpen, enzovoort, voor de thematische doorzoekbaarheid zorgen. Nieuw hierbij is dat via de ‘mark-uptechniek’ de index direct aan het digitale beeld wordt gekoppeld. Bij zoekopdrachten in de database kan op die manier de handschriftversie van elk zoekresultaat meteen in de context van de volledige akte worden opgeroepen. Het derde ontsluitingsniveau zal op termijn de integrale transcripties van de akten bevatten, zodat onafhankelijk van de index op elk woord kan gezocht worden. Voor dit derde niveau wordt beroep gedaan op de hulp van vrijwilligers, die hun eigen transcripties tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen aanmaken en digitaal aanleveren. Voor wie nog geen of te weinig ervaring met paleografie heeft, zal een online cursus de mogelijkheid bieden om zich al doende in het lezen van middeleeuws schrift te bekwamen.

Wie meer over het ontsluitingsproject Itinera Nova wil vernemen, kan op 25 november 2009 een studiedag bijwonen die het Stadsarchief Leuven samen met en bij FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, organiseert.

Bookmark and Share

Leven In Leuven genomineerd voor de wedstrijd Site Van Het Jaar 2009

Leven in Leuven is genomineerd voor de Site van het Jaar 2009 award. Wil je graag je favoriete stadsblog helpen, open dan snel de wedstrijdpagina en stem op ons in de rubriek ‘Stadsblogs’! Je ben niet verplicht in elke rubriek een keuze te maken. De site van de stad Leuven is trouwens ook genomineerd in de rubriek ‘Gemeente’. Als je stemt, maak je kans op allerlei prijzen zoals fototoestellen, externe harddisks en wireless routers.
Logo Site Van Het Jaar 2009 (Clickx wedstrijd)

Bookmark and Share