Leuven wint Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie

De Directie Lokale Integrale Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken, organiseerde dit jaar voor de 16de keer de Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie. Deze wedstrijd heeft tot doel goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen. Dit gebeurt door creatieve en innovatieve projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van criminaliteit, in de kijker te zetten en te belonen. De winnaar mag rekenen op nationale bekendheid en een geldprijs van 5000 euro.

De Leuvense preventiedienst vond het de moeite waard om het project Pesten en geweld 2008 in te sturen. Op 18 november 2009 mocht burgemeester Louis Tobback de hoofdprijs in ontvangst nemen van de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annemie Turtelboom.

De sterkte van het Leuvense project is de integrale preventieve aanpak van pesterijen en geweld via verschillende kanalen en methodieken, en de samenwerking met heel wat partners. Hoogst origineel is de website www.slatoe.be, speciaal ontworpen voor jongeren van Leuvense middelbare scholen met allerhande informatie over pesterijen en geweld. Het is vooral in de lagere school dat kinderen kunnen aangeleerd worden dat pesten onaanvaardbaar is en hoe je hierop best reageert.

Met de toneelstukken Straff en de Goed Gevoel Machine kon het thema op een leuke manier onder de aandacht gebracht worden. Duizenden kinderen leerden bij over de gevolgen van pesten en spraken hierover in de klas. De schooldirecties, leerkrachten en clb s zijn verantwoordelijk voor de preventieve en reactieve aanpak in de school. Om hen hierbij te ondersteunen zijn er de jaarlijkse studiedagen Zonder slag of stoot. De studiedagen bieden vorming, training en informatie over een goede aanpak van moeilijkheden in een schoolcontext.

Tenslotte verzamelt het GAJO-overleg (Geïntegreerde Aanpak van JongerenOverlast) onder aansturing van de Jeugd en Sociale Dienst van de Leuvense Politie, een groot aantal partners. Deze partners hebben rechtstreeks te maken met jongeren, vanuit een onderwijscontext, vanuit het openbaar vervoer van en naar school, vanuit de hulpverlening, vanuit de stad en vanuit de politie. De bedoeling van het overleg is om een klankbord te vormen over wat er leeft bij deze partners, op de plaats van (mogelijke) probleemsituaties, maar ook over de noden op het vlak van preventie.

Als kers op de taart mag Leuven meedingen naar de Europese Prijs voor Criminaliteitspreventie 2009 (European Crime Prevention Award). Het Europese thema dit jaar is Preventie van criminaliteit tegen en door kinderen of jongeren. Actuele en toekomstige perspectieven – school, cyberspace en rekrutering in criminele groepen . De Europese prijs wordt op 9 december 2009 in Stockholm uitgereikt.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.