Leivese oeetdrikkinge

‘t Es van bikt eu, madammeke !
Ge moet achter doë oeetdrikking ni derèkt iet vies paze. Niee, niee, ‘t es iet prouper en ge zot gêre wille weite wat dat et betiekent en wanniee da g’et kint gebroeike ?
‘k Paas dat et een reideloëk nief oeetdrikking es, die woorschoënloëk ontston es in den twidde wieereldourlog. De minse kreige dan moindeloëks in de Savuestroot ( wooda naa et M-kaffei es) boë den dienst van de ravitaljeiring enne tèmberkes : vei brued, margarine, vliees, are, toebak en sigarette en al wat da ge nuedeg ot vei ni derèkt te sterve.
Doomei koste noo de winkel in eu gebiere gon en ‘t ieen en ‘t ander kuepe, vei zuevêr as da ze ‘t ane. Moo al doë marsjandies was in gramme par persuen berieekend en de minse ane mei wat da ze vei de tèmberkes koste kuepe, boëlange ni genug. Ze leien unger en de smouders zoge schieel van goesting noo een sigaret.
Zue kwamp et dat de zwette mèt zue floreide. Wie da senten aa kost ie en doo wel iet boëkuepe. E sneike vet spek, e stikske sjokolat van vei den ourlog (da was dan wel e bekken oeetgesloge) moo allei, t was toch sjokolat. Odde sjâns dan was er wel ie of doo e wit brued te kuepe as ‘t ieeste kommienefieest was van eu dochter of euve zoun. Ge moest dan wel geud ouver de brig koume mei voldoende frèngskes.
Odde de sjâns van iet de kinnen kuepe zonder tèmberkes, dan deig de winkelier(ster) altoëd ieel geoëmzinneg, deig stillekes tieken da ge moest wachten totda g’allieen in de winkel woot; keik rond vei te zien dat er zjust niemand ni vei de vitrin stond en dook dan onder zennen tueg vei eu et gevroogde te bezèrge, liefst ingepakt in een aa gazet of e broeen papie.
Ze, of oë must eir of em dan iedere kiee bikke.
Kwamte dan toees en vertelde triomfanteloëk da ge e pakske VF-kes (*) ot kinne kuepe, dan vreug eu vraa “van woo komt da ?” Awèl, ‘t es van bikt eu madammeke” wat da waa zê da g’et in zwèt gekocht ot.
Ziede dus iet ameloëk gebeire, iet da ze liever emme da ge’t nit en ziet, dan es da van bikt eu madammeke.
(*) In den ourlog wore der sigarette van ‘t fabriek Vander Elst Frères, afgekèt VF. De Leivenieers zanen er Voeel Foefkes teige. Moo uek doë wore volges et sistêm bikt eu madammeke te kuep.

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Leivese oeetdrikkinge”

Joe Binard
(on januari 25th, 2010 at 13:35)

Iel interessant vertellingske;
Lijves es zuu sappeg en t iet zuuvijl kolijr roieke oetdrukkinge.
K zit ee al 50 joor in Amijreka moo me lijves vergijt ek nuut ni!
T es nen roiekdum
T schuu vloms es lak een plastikke blum, t dialekt es een echte lievende blum!