Archief voor 20 februari 2010

Buurtbewoners starten actie om de Kartuizerij te redden

De buurtbewoners van de Kartuizerij Ter Bank protesteren tegen het masterplan dat de K.U.Leuven heeft laten uittekenen. De K.U.Leuven, eigenaar van het klooster sinds 2004, wil op deze site een “Child Convent Center” opzetten. Het gebouw van het voormalige klooster staat sinds 2004 leeg. De K.U.Leuven wil het klooster, een beschermd monument, gelegen in een als landschap beschermd parkgebied verbouwen en uitbreiden met 7.000 m² bijkomende vloeroppervlakte. Dit masterplan wordt mogelijk gemaakt  door de nieuwe Codex ruimtelijke ordening die op 1 september 2009 van kracht werd. Onderafdeling 6 van de Codex gaat over “beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen” en bepaalt in dat, mits de betrokken handelingen gunstig worden geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed, het toegelaten is wijzigingen aan te brengen aan beschermde monument of landschappen in Vlaanderen.

De buurtwoners namen het heft in eigen handen en stelden een petitie op om het klooster te redden. De actievoerders trokken naar Brussel om deze materie aan te kaarten bij het kabinet van de bevoegde minister, hadden een geprek met de bevoegde schepenen van ruimtelijke ordening en monumentenzorg en trokken naar het Vlaams Gewest. Op hun site drukken ze hun bezorgdheid uit dat ondanks hun inspanningen dit stukje erfgoed onherstelbare schade zal toegebracht worden en roepen ze zoveel mogelijk mensen op hun petitie te tekenen.

Bookmark and Share

Een uur biercultuur – foodpairing

Vrijdag 26 februari om 21u: Welkom in M-café (Savoyestraat, aan M) voor een uurtje luisteren, vragen en vooral proeven van bieren in en bij de maaltijd. €6 per persoon (3 proevertjes inbegrepen).

mc_logo_cafe

Bookmark and Share

LOKO erkent NSV

Midden december werd de erkenning van NSV! in Leuven goedgekeurd door de
subsidiecommissie van LOKO.

Verenigingen die erkend zijn bij LOKO, kunnen gratis lokalen van de K.U.Leuven gebruiken en aanspraak maken op een subsidiepot. Deze aanvraag hing al even in de lucht: 3 jaar geleden besliste de K.U.Leuven dat LOKO instaat voor de erkenning van alle politieke verenigingen, aangezien het draait om een studentenaangelegenheid. Sinds jaar en dag tracht LOKO zich zoveel mogelijk politiek neutraal op te stellen. LOKO vertegenwoordigt uiteindelijk de Leuvense studenten en in het verleden hebben politieke kwesties reeds verdeeldheid gezaaid in de organisatie.

Volgens de subsidiecommissie voldeed NSV! aan alle criteria voor erkenning. Vrijdag 19/12 kwam de erkenningsaanvraag voor het eerst voor op de Algemene Vergadering van LOKO, die extra details i.v.m. het lidmaatschap van de organisatie vroeg. Hierover werd in januari duidelijkheid geschapen.

Na grondig intern debat brachten de kringen hun standpunten terug naar de Algemene Vergadering. Er waren voor- en tegenstanders maar de AV oordeelde dat om de politieke neutraliteit van LOKO te bewaren, de formele criteria gevolgd moeten worden en NSV! erkend moet worden. Bovendien kan LOKO niet beoordelen of NSV! een racistische of gewelddadige organisatie is en men is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Een stemming wees uit dat de meerderheid voor erkenning pleitte.

Bookmark and Share

Vroegbarok in de Nederlanden

Op donderdag 4 maart 2010 om 20:00 is er een optreden van het kamerkoor en van het Atelier Oude Muziek van het Lemmensinstituut onder leiding van Erik Van nevel. De titel is “Vroegbarok in de Nederlanden” en het optreden bevat muziek van J.-P. Sweelinck – H. Hollanders, J.B. Verreijt – S. De Koninck – C. Hacquart en andere. Het optreden gaat door in het Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000 Leuven. Toegangskaarten kunnen online besteld worden.

Bookmark and Share