Archief voor 14 maart 2010

La Tournée Belge: 66 bieren uit 11 provincies

De Leuvense Biertherapeuten organiseren voor de negende maal hun bierproeffestival. Iedere biernieuwsgierige of zytholoog is welkom op 20 maart 2010 van 12 uur tot middernacht in Taverne “Stille Waters” in het Provinciedomein van Kessel-Lo. Daar kan je genieten van een uitzonderlijke selectie van wat de Belgische BierCultuur momenteel te bieden heeft. Volgens het laatste overzicht, telt België maar liefst 131 brouwerijen en 38 bierfirma’s. Bierfirma’s zijn firma’s die hun bier laten brouwen bij een brouwerij volgens een (eigen) recept.

Met het thema van dit jaar, “La Tournée Belge”, wordt een grote rondrit gedaan langsheen alle 11 Belgische provincies. Uit iedere provincie werden nieuwe bieren of echte klassiekers gekozen. Het resultaat is een lijst van 66 bieren, waarvan 23 nieuwe bieren, pas uitgekomen na de vorige editie.

Lees het persbericht.

tourneegenerale

Bookmark and Share

Lentedrink buurtbewoners Janseniushof

Op zondag 14 maart om 10u30 organiseerde een comité van buurtbewoners van de Janseniussite (Minderbroedersstraat, Kapucijnenvoer, Janseniusstraat) een lentedrink in de sportzaal van school “De Grasmus” om te praten over het geplande bouwproject “Janseniushof” en de toekomst van de Leuvense binnenstad. De buurtbewoners zijn verbolgen over het verloop van dit project. Zij menen dat de stad Leuven zich te veel laat leiden door de plannen van de betrokken projectontwikkelaars (Resiterra NV) en de huidige bewoners niet voldoende gehoord werden.

De buurtbewoners klagen de grootschalige verhoging van de wooncapaciteit en de drastische vermindering van de hoeveelheid groen aan, die volgens hen een vermindering van de levenskwaliteit in de buurt met zich zullen meebrengen. Zij vrezen voor de negatieve weerslag van de verhoging van de woondichtheid op de drukte, verkeersveiligheid en mobiliteit. Vooral de (al dan niet) geplande toren blijkt een doorn in het oog te zijn. De bewoners menen dat de commerciële belangen voorgaan op woonkwaliteit en respect voor de huidige bewoners. Lees de volledige argumentatie van het buurtcominté in het persbericht.

De Leven in Leuven-redactie ging een kijkje nemen op de lentedrink en trok vervolgens naar de bouwsite om enkele foto’s te nemen.

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Bouwproject Janseniushof

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share

Vriendenkring Mannen van het Jaar 1971 gesticht

Op vrijdag 12 maart 2010 werd het 133ste jaartal in de lange traditie van de Vriendenkringen Mannen van het Jaar gesticht. De ‘Mannen van 1961′ stonden aan de wieg van de nieuwe Vriendenkring Mannen van het Jaar 1971. Deze traditie is begonnen in 1890 bij de oprichting van de ‘Mannen van 1840′. Deze vorm van verenigingsleven waarbij mannen zich op hun veertigste verenigen is uniek in de wereld. Het doel is het opbouwen van een vriendschapsband en natuurlijk ook de viering van hun vijftigste verjaardag in 2021.

Bookmark and Share