De digitale kloof vergroot de kans op maatschappelijke uitsluiting

Dat is wat het Centrum Algemeen Welzijn Regio Leuven dagelijks vaststelt. Daarom startte het CAW Regio Leuven samen met Rotary Club Leuven een project op om deze digitale kloof te overbruggen door meer en betere pc’s ter beschikking te stellen voor haar bezoekers en cliënten en zo sociale uitsluiting tegen te gaan.

CAW Regio Leuven ontmoet en begeleidt dagelijks mensen die maatschappelijke uitsluiting ervaren op verschillende levensdomeinen. CAW Regio Leuven biedt hen informatie en advies, ondersteuning en begeleiding zodat zij (terug) greep krijgen op hun eigen leven.

Feit is dat steeds meer maatschappelijke organisaties hun diensten aanbieden via het internet.  Feit is ook dat  heel wat mensen uitgesloten zijn van dit medium en zo moeilijk toegang krijgen tot hun rechten. Wat de kloof met de samenleving nog vergroot. Jongeren en volwassenen komen geregeld aankloppen bij het CAW regio Leuven om gebruik te maken van de pc’s met internet. Ze komen er hun administratie in orde brengen, zoeken er naar betaalbare huisvesting, een job of een opleiding, jongeren komen er hun schoolwerk maken…Ze helpen en ondersteunen elkaar hierbij.

Internet verbindt. Letterlijk en figuurlijk.

CAW Regio Leuven wil meebouwen aan deze digitale brug. Dank zij de financiële tegemoetkoming van Rotary Club Leuven kan het zijn werk- en opvangplaatsen uitrusten met 10 nieuwe pc’s en printers voor cliënten en bezoekers. Ze komen te staan in de deelwerkingen als Halte 51,  het Vluchthuis voor vrouwen, het Inloopcentrum De Meander, het Crisisopvangcentrum en de Onthaalruimten in Leuven, Haacht en Tervuren.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.