Officiële opening van de Leuvense Veilingsite

De Leuvense Veilingsite (IJzerenmolenstraat 2-4 en Hollestraat 1 te 3001 Heverlee) is vanaf vandaag helemaal bewoond. Vzw SPIT en vzw SPIT Tewerkstelling verhuisden eind vorig jaar al naar de nieuwe gebouwen. Sinds midden maart zijn nu ook Velo vzw en Wonen en Werken vzw ingetrokken in de nieuwe sociale-economiesite. De Veilingsite wordt feestelijk geopend op vrijdag 2 april. Deze drie Leuvense vzw’s zijn allemaal actief zijn in het opleiden, begeleiden en tewerkstellen van personen uit de kansengroepen.

Vzw SPIT heeft een opleidingsproject ‘koken en poetsen’. In deze vzw is ook het sociaalverhuurkantoor ondergebracht. Vzw SPIT Tewerkstelling is het best gekend omwille voor zijn kringwinkelactiviteiten. Vzw SPIT Tewerkstelling heeft drie grote doelstellingen: tewerkstelling voor wie moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, het verminderen van de afvalberg door maximaal hergebruik te stimuleren en het verzorgen van een ruim aanbod aan herbruikbare goederen tegen democratische prijzen waar iedereen, ongeacht zijn/haar financiële situatie zijn gading vindt.

Velo vzw is een ‘fietsproject’. Velo vzw biedt opleiding en werkervaring aan diverse groepen mensen uit de samenleving die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Onder begeleiding bouwt Velo fietswrakken om tot degelijke huurfietsen en tweedehands verkoopfietsen. Daarnaast heeft Velo verschillende fietsherstelplaatsen, worden bedrijfsfietsen onderhouden en diverse fietsactiviteiten ontwikkeld, dit niet in het minst aan de fietspunten in Aarschot en Leuven. Bij Velo gaan duurzame mobiliteit en maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen hand in hand.

Wonen en Werken Opleiding vzw en Wonen en Werken Tewerkstelling vzw ten slotte bieden zowel opleiding, begeleiding als werkervaring in diverse sectoren. Daarnaast staat een even grote sociale werkplaats annex arbeidzorgproject. Ten slotte is er nog een afdeling Lokale Diensten Economie met daarin een klussendienst en een dienstenchequesbedrijf. Het motto van Wonen en Werken is ‘mensen waarderen en terug kansen geven, ongeacht vaardigheden, afkomst, religie…’

Samen zijn de verschillende organisties goed voor zowat 400 plaatsen (opleiding, werkervaring, sociale werkplaats, LDE) voor personen uit de kansengroepen, naast nog eens ongeveer 300 directe begeleidingen naar werk van kansengroepen. Je vindt bij de drie organisaties samen alle mogelijke werkvormen waarin niet-commerciële derden kunnen actief zijn, zowel op vlak van werk als op vlak van sociale economie). Het samenhuizen in dezelfde site zal vast ook de samenwerking tussen de verschillende vzw’s in de toekomst stimuleren. Er kan makkelijker expertise uitgewisseld worden, doelgroepwerknemers zullen vlotter kunnen overstappen naar een andere stiel in één van de organisaties… Kortom, de kwaliteit van de dienstverlening zal verhogen.

SPIT verhuisde als eerste, eind 2009. Op vrijdag 2 april om 14.00u, openen Velo en Wonen en Werken samen hun deuren. Daarmee is de Leuvense Veilingsite compleet.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.