WITh!

Naar aanleiding van het 175-jarig bestaan van het Con­ser­va­to­rium muziek – woord – dans en het 225-jarig bestaan van de Academie Beeldende Kunst, samen 400-jaar kunstonderwijs in Leuven, organiseert SLAC een feestjaar onder het thema: WITh!

WITh! is een samenwerkingsproject tussen stu­den­ten mu­ziek en dans en stu­den­ten van het ate­lier digi­tale kunst van SLAC /con­ser­va­torium en academie. Dit groot multidisciplinair project wordt op 8 mei  de apotheose van het jubileumjaar. 800 musici creëren een werk dat speciaal voor de ge­legen­heid werd ge­compon­eerd door Piet Swerts. In een multimodulaire compositie met ver­rass­ende in­strument­ale be­zett­ingen wordt heden­daagse mu­ziek toe­ganke­lijk ge­maakt voor een ruim pu­bliek en wordt een breed mu­zikaal draagvlak geschapen.

Finalisten hogere graad en specialisatie­graad van het ate­lier digi­tale kunst creëren een stroom van video­beelden, ge­projec­teerd op maxi-schermen, die een eigen leven gaan leiden of die samen­vallen met het ritme van de muziek.
Meer info

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.