Camerawagen toert door Leuven

In opdracht van de Vlaamse Overheid wordt in heel Vlaanderen een inventaris opgemaakt van alle verkeerborden en verkeerslichten langs de gemeentewegen. Dit houdt in dat een speciale wagen met een camera op het dak elke verharde weg afrijdt en om de vijf meter een 360 graden-foto neemt. Alle gegevens komen, samen met gelijkaardige informatie over de gewestwegen, terecht in een online verkeersbordendatabank. Om privacy-redenen is deze databank enkel toegankelijk voor overheidsdiensten.

De verkeersbordendatabank biedt tal van mogelijkheden voor de stads- en politiediensten. Zo kan men de plaatsing van verkeersborden beter plannen, bestaande signalisatie of onlogische situaties vlot aanpassen, wegomleidingen wegens wegenwerken of manifestaties beter uitdenken, … Ook het onderhoud en de herstelling van de verkeersborden kan beter gepland en opgevolgd worden. Daarnaast kan de sturing van verkeersstromen overzichtelijker worden aangepakt en kunnen basisgegevens (bv. snelheidskaarten) doorgegeven worden.

De camerawagen rijdt van 8 tot 22 april 2010 door Leuven en haar deelgemeenten. Veel hinder wordt er niet verwacht. De camerawagen rijdt immers tegen normale snelheid en veroorzaakt dus geen files achter zich.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.