Archief voor 20 april 2010

Sensoa en Amnesty International organiseren Moedernacht

Op zaterdag 8 mei om 20.00u, aan de vooravond van Moederdag, organiseren Amnesty International en Sensoa in het Provinciehuis Leuven ‘Moedernacht‘. Dit evenement staat in het teken van moedersterfte. Jaarlijks sterven 530.000 vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling – één leven per minuut. Amnesty en Sensoa vinden dit onaanvaardbaar want het merendeel van deze slachtoffers kan vermeden worden.

Moedersterfte is immers niet alleen een medisch probleem. Het is ook een mensenrechtenschending. Het recht op het leven en het recht op gezondheidszorg van deze vrouwen worden miskend. Voor veel vrouwen is kraamzorg te duur en in veel landen zijn kraamklinieken niet beschikbaar of onvoldoende uitgerust. Veel vrouwen zijn bovendien onvoldoende geïnformeerd over gezondheidsrisico’s van zwangerschappen en mogen niet zelf beslissen over familieplanning.

Het terugdringen van moedersterfte is één van de acht Millenniumdoelstellingen die in september 2000 werden opgesteld door de Verenigde Naties. Millenniumdoelstelling 5 bepaalt dat in 2015 het aantal vrouwen dat overlijdt aan de gevolgen van zwangerschap of bevalling met driekwart moet dalen ten opzichte van 1990. In 1990 overleden naar schatting 572.000 vrouwen aan de gevolgen van zwangerschap of bevalling. In 2005 stierven zo’n 533.000 vrouwen. Als dit trage ritme wordt aangehouden, wordt Millenniumdoelstelling 5 niet gehaald.

Om dit prangende probleem onder de aandacht te brengen, organiseren Amnesty en Sensoa Moedernacht, een boeiende avond met debat, film, getuigenissen en muziek:

 • Goedele Wachters (VRT) neemt de presentatie van de avond voor haar rekening.
 • Lieve Blancquaert toont haar aangrijpende documentaire ‘Kraambed Congo’ en vertelt over haar ervaringen in het land.
 • Na een streepje muziek van Amatorski (Humo’s Rock Rally-finalist) getuigt mevrouw D.A.Traoré van de NGO Family Care International over haar werk in Burkina Faso waar ze zich op het terrein actief inzet om moedersterfte terug te dringen.
 • Nadien volgt er een debat tussen de parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen (met onder meer Marleen Temmerman en Hilde Vautmans) en een medewerker van Memisa.
 • Na de voorstelling kunnen de aanwezigen zelf hun steentje bijdragen aan de strijd tegen moedersterfte. Er zijn twee acties voorzien. De eerste is gericht aan de overheid van Burkina Faso, de tweede is de actie ‘Wachtbox 2015 – De tijd loopt’.

Het evenement is gratis en voor iedereen toegankelijk. Wegens het beperkt aantal zitplaatsen is inschrijven verplicht. Meer info in inschrijvingen op www.moedernacht.be.

Bookmark and Share

Stadsbestuur creëert extra kinderopvangplaatsen

Leuven heeft een groot tekort aan opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dagelijks zijn (toekomstige) ouders op zoek naar opvang voor hun kind. Door het tekort komen ze op steeds langere wachtlijsten terecht. Dit zorgt voor veel onzekerheid, voor de ouders, hun kind, hun tewerkstellingsmogelijkheden,…

Het tekort in Leuven wordt geschat op 500 plaatsen. Toch kreeg Leuven bij de recentste uitbreidingsronde van de Vlaamse regering geen bijkomende plaatsen voor voorschoolse kinderopvang. Leuven telt 3465 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Voor hen zijn er 2035 opvangplaatsen bij onthaalouders, de stedelijke diensten, de privé-opvang, … op het Leuvense grondgebied. Dat betekent dat 58% van de Leuvense kinderen in principe kan beschikken over een opvangplaats. Daarmee zit Leuven ruimschoots boven de Barcelona-norm (een Europese norm die bepaalt dat zeker 33% van de kinderen in de opvang terecht moet kunnen). Daarom is Leuven geen prioriteit voor de Vlaamse regering en krijgt onze regio geen bijkomende erkende en gesubsidieerde plaatsen.

Nochtans is de nood hoog in Leuven. De Barcelona-norm die gehanteerd wordt, houdt immers geen rekening met een aantal factoren die typisch zijn voor Leuven:

 • Leuven is een centrumstad met veel inwijkelingen. Er zijn veel jonge ouders die geen familie hebben in Leuven. Zij kunnen alleszins geen beroep doen op grootouders of andere familieleden voor informele opvang.
 • Daarenboven blijkt dat de grootouders – mochten ze dan al in de buurt wonen – zelf nog heel actief zijn. De tijd om dagelijks kleinkinderen op te vangen, is er niet.
 • Uiteraard zijn er ook tal van jonge ouders uit de buurgemeenten, die dagelijks naar Leuven komen om er te werken. Ook zij zoeken vaak een plaats in de Leuvense kinderopvang om extra files en stress te vermijden.
 • De stad Leuven en andere partners werken hard aan tewerkstellingskansen voor kansengroepen. Maar als deze mensen geactiveerd worden, een opleiding moeten volgen of een tijdelijke tewerkstelling willen aanvaarden, hebben ze onmiddellijk nood aan kinderopvang.

Wat doet het stadsbestuur?

De stad Leuven opent in het najaar een nieuwbouwcomplex voor kinderopvang op de Philipssite. Er is plaats voor 144 kinderen. Deze nieuwbouw vervangt de verouderde en de te kleine infrastructuur van Craenendonck. In totaal zijn er 110 erkende en gesubsidieerde plaatsen, waarvan er nu 87 op Craenendonck werden ingevuld en 23 in een tijdelijke kinderopvang op Heuvelhof. Deze plaatsen verhuizen in principe naar de Philipssite.

Het Leuvense schepencollege besliste op vrijdag 16 april 2010 om op eigen initiatief bijkomende plaatsen te creëren, de meeste daarvan in de vorm van een zelfstandig kinderdagverblijf met een inkomensgerelateerde dagprijs. Deze bijkomende plaatsen zullen op verschillende locaties worden uitgebaat:

 • de fysiek beschikbare plaatsen op de Philipssite worden optimaal ingevuld;
 • de vestiging Heuvelhof, die oorspronkelijk een tijdelijke oplossing was, wordt in de toekomst verder uitgebaat;
 • tot slot werd ook beslist om een opvanginitiatief te behouden in het stadscentrum. Voor ouders die in de binnenstad wonen en werken, is het belangrijk dat er kinderopvang op wandel- en fietsafstand blijft. Dit vermijdt moeilijke verplaatsingen met de wagen. Veel ouders die in de het stadscentrum wonen, zijn trouwens aangewezen op openbaar vervoer voor hun verplaatsing. Voorlopig wordt een beperkte capaciteit en de occasionele opvang ’t Margrietje in het gebouw Craenendonck behouden, maar een herlocalisatie dringt zich op.Verschillende mogelijkheden worden onderzocht: in de omgeving van Sint-Maartendal, de voormalige Acco-site in de Brusselsestraat, …

Op die manier worden ongeveer 70 extra plaatsen gecreëerd.

Bookmark and Share

Zolderconcert met Deux Accords Diront

Nu vrijdag 23 april nodigt Folk in Leuven Deux Accords Diront uit op de zolder van het Oratoriënhof. Is het folk of jazz? Klassiek of wereldmuziek? Of alles tegelijk misschien? Sinds 1998 vormen accordeonistes Anne Niepold en Aline Pohl het duo Deux Accords Diront. Hun bedoeling was toen een eind te maken aan de vooroordelen en clichés eigen aan hun instrument. En daar zijn ze ruimschoots in geslaagd. Vrijdag komen ze hun nieuwe cd Eisherz voorstellen. Met naar goede gewoonte een eigenzinnige benadering van accordeonmuziek. Tel daarbij de ongelooflijke interactie als Anne en Aline samenspelen, en we kunnen maar één besluit trekken: kom vooral zelf kijken.

Het voorprogramma wordt verzorgd door Dr. Eugène, het trio van Eugène (Hans) Jochems, Eugène (Koen) Vanmeerbeek en Eugène (Joachim) Gys. Met hun scalpel, nyckelharpa, hardangeraltviool, accordeon, zang, cister en gitaar brengen ze hun eigen creaties, vermengd met opgeblonken traditionele nummers.

Meer info en reservaties via www.folkinleuven.be.

In samenwerking met CC Ora en Jeugdcentrum Vleugel F.

Bookmark and Share

Gratis UUR KULtUUR: theater ‘Fobbit’ i.s.m. STUK

Vorig jaar won Jeroen Vander Ven de prijs voor Jong Theater op Theater aan Zee. Samen met studiegenoot Thomas Bellinck maakte hij intussen een tweede ijzersterke monoloog: ‘Fobbit’.

Centraal staan de beweegredenen en frustraties van een soldaat op missie in Afghanistan. De militair aan wie Vander Ven gestalte geeft is allesbehalve zwart-wit. ‘Fobbit’ verwijst naar een militair scheldwoord en is een samentrekking van ‘FOB’ (forward operating base) en ‘hobbit’, het harige honkvaste schepsel uit Tolkiens ‘Lord of the Rings’.

Het gratis UUR KULtUUr vindt plaats op woensdag 21 april van 21 tot 22 uur in de Molens van Orshoven, Stapelhuisstraat 15.

Bookmark and Share