Stadsbestuur creëert extra kinderopvangplaatsen

Leuven heeft een groot tekort aan opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dagelijks zijn (toekomstige) ouders op zoek naar opvang voor hun kind. Door het tekort komen ze op steeds langere wachtlijsten terecht. Dit zorgt voor veel onzekerheid, voor de ouders, hun kind, hun tewerkstellingsmogelijkheden,…

Het tekort in Leuven wordt geschat op 500 plaatsen. Toch kreeg Leuven bij de recentste uitbreidingsronde van de Vlaamse regering geen bijkomende plaatsen voor voorschoolse kinderopvang. Leuven telt 3465 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Voor hen zijn er 2035 opvangplaatsen bij onthaalouders, de stedelijke diensten, de privé-opvang, … op het Leuvense grondgebied. Dat betekent dat 58% van de Leuvense kinderen in principe kan beschikken over een opvangplaats. Daarmee zit Leuven ruimschoots boven de Barcelona-norm (een Europese norm die bepaalt dat zeker 33% van de kinderen in de opvang terecht moet kunnen). Daarom is Leuven geen prioriteit voor de Vlaamse regering en krijgt onze regio geen bijkomende erkende en gesubsidieerde plaatsen.

Nochtans is de nood hoog in Leuven. De Barcelona-norm die gehanteerd wordt, houdt immers geen rekening met een aantal factoren die typisch zijn voor Leuven:

  • Leuven is een centrumstad met veel inwijkelingen. Er zijn veel jonge ouders die geen familie hebben in Leuven. Zij kunnen alleszins geen beroep doen op grootouders of andere familieleden voor informele opvang.
  • Daarenboven blijkt dat de grootouders – mochten ze dan al in de buurt wonen – zelf nog heel actief zijn. De tijd om dagelijks kleinkinderen op te vangen, is er niet.
  • Uiteraard zijn er ook tal van jonge ouders uit de buurgemeenten, die dagelijks naar Leuven komen om er te werken. Ook zij zoeken vaak een plaats in de Leuvense kinderopvang om extra files en stress te vermijden.
  • De stad Leuven en andere partners werken hard aan tewerkstellingskansen voor kansengroepen. Maar als deze mensen geactiveerd worden, een opleiding moeten volgen of een tijdelijke tewerkstelling willen aanvaarden, hebben ze onmiddellijk nood aan kinderopvang.

Wat doet het stadsbestuur?

De stad Leuven opent in het najaar een nieuwbouwcomplex voor kinderopvang op de Philipssite. Er is plaats voor 144 kinderen. Deze nieuwbouw vervangt de verouderde en de te kleine infrastructuur van Craenendonck. In totaal zijn er 110 erkende en gesubsidieerde plaatsen, waarvan er nu 87 op Craenendonck werden ingevuld en 23 in een tijdelijke kinderopvang op Heuvelhof. Deze plaatsen verhuizen in principe naar de Philipssite.

Het Leuvense schepencollege besliste op vrijdag 16 april 2010 om op eigen initiatief bijkomende plaatsen te creëren, de meeste daarvan in de vorm van een zelfstandig kinderdagverblijf met een inkomensgerelateerde dagprijs. Deze bijkomende plaatsen zullen op verschillende locaties worden uitgebaat:

  • de fysiek beschikbare plaatsen op de Philipssite worden optimaal ingevuld;
  • de vestiging Heuvelhof, die oorspronkelijk een tijdelijke oplossing was, wordt in de toekomst verder uitgebaat;
  • tot slot werd ook beslist om een opvanginitiatief te behouden in het stadscentrum. Voor ouders die in de binnenstad wonen en werken, is het belangrijk dat er kinderopvang op wandel- en fietsafstand blijft. Dit vermijdt moeilijke verplaatsingen met de wagen. Veel ouders die in de het stadscentrum wonen, zijn trouwens aangewezen op openbaar vervoer voor hun verplaatsing. Voorlopig wordt een beperkte capaciteit en de occasionele opvang ’t Margrietje in het gebouw Craenendonck behouden, maar een herlocalisatie dringt zich op.Verschillende mogelijkheden worden onderzocht: in de omgeving van Sint-Maartendal, de voormalige Acco-site in de Brusselsestraat, …

Op die manier worden ongeveer 70 extra plaatsen gecreëerd.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.