Beleuvenissen starten op 2 juli 2010

Ze horen bij Leuven net zoals studenten, bier, Fonske en het gotische stadhuis: Beleuvenissen. Ook dit jaar vrolijken ze de Leuvense binnenstad vier zomerse vrijdagen op met muziek en ambiance. Helemaal gratis en met extra veel talent van eigen bodem! Het festival wordt op 2 juli op gang getrokken met jazz en blues. Daarna volgen folk op 9 juli, special op 16 juli en tropical op 23 juli.

Programma 2 juli

  • Oude Markt: Los Bandidos del Viage, 21.00 – 22.00 uur en 22.30 – 23.30 uur
  • Grote Markt: PDM Big Band, 20.30 – 21.10 uur, 21.30 – 22.10 uur en 22.30 – 23.10 uur
  • Vismarkt: Belgian Swingjazz Orchestra, 21.00 – 22.00 uur en 22.30 – 23.30 uur
  • Hogeschoolplein: Pim Toscani`s Dixieland All Stars, 20.30 – 21.10 uur, 21.30 – 22.10 uur en 22.30 – 23.10 uur
  • Mathieu de Layensplein, Bad Cirkuz, 20.30 – 21.10 uur, 21.30 – 22.10 uur en 22.30 – 23.10 uur
  • Vounckplein, The Night Time Heroes Blues Band, 20.30 – 21.10 uur, 21.30 – 22.10 uur en 22.30 – 23.10 uur

Toegankelijkheid
Op enkele pleinen worden speciale voorzieningen getroffen voor personen met een fysieke beperking. Op de Vismarkt wordt vóór het podium plaats voorbehouden voor rolstoelgebruikers. Op de Oude Markt wordt vóór de universiteitshal plaats voorbehouden voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers kunnen gebruikmaken van een aangepast toilet naast het politiebureau en op het secretariaat van Beleuvenissen (Naamsestraat 1). Rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden kunnen bovendien een beroep doen op assistenten. Ze zijn bereikbaar via een speciaal gsm-nummer (voor info bel tel. 0492 73 00 40).

3 fietsenparkings
Fietsen en bromfietsen zijn vanaf 14.00 uur niet meer toegelaten op het parcours (ook geen gestalde rijwielen). Op het Mgr. Ladeuzeplein en in de Minderbroedersstraat (parking ‘De Goede Herder’ – tussen huisnummers 17 en 21) is er op de vier vrijdagen een gratis fietsenparking. Op 2 en 16 juli is er ook een gratis fietsenparking op het F. Smoldersplein.

Met de bus
De bussen van De Lijn brengen je zonder parkeerproblemen naar Beleuvenissen. Je hebt de gewone stadsbussen die je naar het centrum brengen, maar er zijn ook 19 nachtbussen voorzien die je tussen 22.22 en 3.00 uur gratis terug naar huis brengen (wie buiten deze uren of in Holsbeek, Brussel of Mechelen op- of afstapt, betaalt het gewone tarief). Let op: de reguliere lijnen door het stadscentrum volgen vanaf 17.00 uur de gebruikelijke omlegging. Info op tel. 070 22 02 00 of op www.delijn.be.

Met de wagen
Wie met de wagen naar Leuven komt, kan na 19.00 uur tegen € 3 terecht in parking De Bond (Martelarenplein), parking H. Hart (Naamsestraat), de Minckelersparking (Jan-Pieter Minckelersstraat) of in parking Supercity (Bondgenotenlaan) als men er ’s anderendaags vóór 7.00 uur weer uitrijdt.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.