The Big Jump in Heverlee

Spring voor een levende Dijle. Voor meer biodiversiteit in en om het water!

De Vrienden van Heverleebos en Meerdaelwoud (VHM), GREEN en Bond Beter Leefmilieu organiseren op zondag 11 juli in Leuven een Big Jump. Om 15.00u stipt wordt er gesprongen in het water van de Dijle om aandacht te vragen voor propere rivieren en waterlopen. Op 15 andere locaties in Vlaanderen en op honderden plaatsen in heel Europa springen er op het zelfde ogenblik duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water – én dat ze daar iets willen aan doen. Allen samen voor water waar je kan van genieten! Plaats van afspraak: Heverlee, kruising Dijle – Celestijnenlaan (Langestaart). Ontvangst vanaf 14.00u.

Big Jump wil de Europese kaderrichtlijn water meer bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch in een ‘goede toestand’.

2010 is bovendien het internationale jaar van de Biodiversiteit. Daarom besteden natuurorganisaties en overheden er dit jaar extra aandacht aan. Ook Big Jump speelt hierop in.

Na het succes van het thema van vorig jaar – ‘Doe het voor de vis’ -, wordt er dit jaar gedoken in het waterleven. Hiervoor zijn er drie springplanken:

  • De activiteiten van het visthema van vorig jaar worden herhaald. Vissen zijn een essentieel onderdeel van het ecosysteem van waterlopen en trekken de aandacht van publiek en pers. De ervaring leert wel dat de praktische haalbaarheid van een visbemonstering (onderzoek van de vispopulatie) zich tot enkele locaties beperkt.
  • Waterbeestjes (macro-invertebraten) zijn indicatoren om de waterkwaliteit te meten en hebben een grote educatieve waarde.
  • De derde springplank zijn de ‘groene randen’. In een stedelijk milieu of in sterk gekanaliseerde waterlopen kan je met ’vergroening’ de biodiversiteit en de waterkwaliteit gevoelig verbeteren. Op enkele plaatsen werken natuurverenigingen en overheden samen aan de vergroening van waterkanten.
Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.