Werelddag Dementie 2010 én viering 25 jaar Vlaamse Alzheimerliga

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vlaamse Alzheimer Liga, vindt op zaterdag 18 september om 14.00u in het bijzijn van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, burgemeester Tobback, gerenommeerde professoren e.a. een academische zitting plaats in het stadhuis. De evolutie van de ziekte van Alzheimer van toen tot nu wordt tijdens de zitting overlopen. Enkele mantelzorgers brengen via getuigenissen hun persoonlijk verhaal.

De slogan van de Vlaamse Alzheimer Liga dit jaar is ‘Dementie in beweging’. Vóór de academische zitting wordt een ‘Wensboom’ ingehuldigd. Noden en wensen van familieleden worden via wenskaarten hieraan opgehangen. Dit feestelijk gebeuren heeft plaats vóór het stadhuis om 13.30u.

Deze dag richt zich tot familieleden, mantelzorgers, hulpverleners, professionelen en anderen die begaan zijn met het lot van de dementerende persoon. Het geheel wordt opgeluisterd door een muzikaal intermezzo. De stad Leuven zorgt voor een receptie achteraf.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.