Mozaïek augustus 2010

Out of the blue heeft Stadsvernieuwing Leuven een Mozaïek gemaakt over de op handen zijnde fietsinfrastructuurwerken. Tijd om deze plannen kritisch eens te bekijken, met in het achterhoofd de vorige plannen. Deze zijn ondertussen uitgevoerd en kunnen daardoor naast de realisaties gezet worden.

Zal de werkelijkheid achteraf zo rooskleurig zijn als de verkoopspraatjes ons willen wijsmaken? Worden er geen belangrijke aandachtspunten vergeten? Wat zal de nieuwe situatie aan verbeteringen meebrengen voor de fietser? Wordt hier wel iets nieuws verteld, of is het opgewarmde kost die reeds op de website stond?

Ik zal de fiets-plannen afmeten met de volgende tweeledige maatstok:

1) Leuven heeft zich in haar mobiliteitsplan geëngageerd om een degelijke fietsinfrastructuur aan te leggen.
(http://www.leuven.be/binaries/mobplan_met_afbeeldingen_tcm16-19333.pdf, p. 15:)

Voor alle fietsvoorzieningen routes, stallingen, oversteekplaatsen etc. wordt het nieuwe Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gehanteerd als norm.

2) Op de grote assen (Ring en steenwegen) worden dikwijls grote concentraties fietsers geteld. Dit vereist infrastructuur die voldoende ruim is. Ook naar de toekomst toe. Ondertussen is er wel een nieuwe streefbeeldstudie besteld, maar ik gebruik hier nog even de resultaten van de vorige.
(Streefbeeldstudie R23, onderzoekgegevens augustus 2004, TV3V Arcadis Gedas – Grontmij – Technum)

5.3.2 Verkeersdruk fietsverkeer
Uit de kruispunttellingen zijn een aantal relevante gegevens af te leiden:

(n.v.d.r. opsomming van kruispunten met hun specifieke eigenschappen, hier niet herhaald)

In ieder geval is de fietsdrukte in Leuven van die aard dat er in de conceptdetaillering rekening gehouden moet worden qua routekeuze en qua maatvoering. Met 200 tot 400 fietsers per uur in een bepaalde richting is een fietspad van 1m50 overduidelijk te weinig.

Waar ik ook rekening mee zal houden, is dat er binnen het Leuvense stadsbestuur op fietsgebied twee krachten aan het werk zijn: een actionaire kracht die verbetering wil, komende vanuit een actief fietsende bevolking, met medewerking van provincie en gewest, en een reactionair kracht die al deze veranderingen probeert te temperen of naar zijn hand te zetten. De laatste tijd wordt deze strijd meer en meer in het openbaar gestreden.

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Mozaïek augustus 2010”

Mozaïek: Fochplein « Leven in Leuven
(on oktober 6th, 2010 at 14:11)

[…] artikel kadert in een reeks over de Leuvense fietsinfrastructuurwerken. // Geschreven door Edflex en gepost op oktober 6th, 2010 onder Bouwprojecten. Deze post […]