Academische feestzitting 15 jaar Wigwam

Wigwam in Kessel-Lo is een organisatie die zich hoofdzakelijk richt op kansarme en maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Wigwam combineert kinderopvang met opvoedingsondersteuning en algemeen welzijnswerk in een open huis waar ook ouderparticipatie en de mogelijkheid tot ontmoeting een belangrijke plaats innemen. Vanuit een partnerschap met de ouders, dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid en respect, probeert Wigwam reeds in een vroeg stadium de ongelijkheid in kansen voor deze kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Op vrijdag 24 september 2010 van 13u30 tot 17u00 vindt – ter gelegenheid van 15 jaar Wigwam – in het Provinciehuis te Leuven een Academische feestzitting plaats onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde.

Gastsprekers op deze zitting zijn

  • Prof. Dr. Peter Adriaenssens (UZ Leuven)
  • Prof. Dr. Stefan Ramaekers (K.U.Leuven)
  • Prof. Dr. Michel Vandenbroeck (UGent)
  • Mevr. Monique Swinnen (Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant)
  • Mevr. Katrien Verhegge (Administrateur-Generaal Kind en Gezin)
  • Dhr. Jo Vandeurzen (Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) of zijn afgevaardigde.

Naar aanleiding van deze feestzitting presenteert Wigwam ook 2 boekjes (met dvd) in samenwerking met Kind en Gezin, de afdeling Kindbeleid van de Provincie Vlaams-Brabant, het Departement Pedagogische Wetenschappen van de K.U.Leuven en Clavis Uitgeverij.  Kathleen Amant (bekend auteur en illustrator van kinderboeken en ook huistekenaar van Kind en Gezin) tekende het peuterboek dat gepresenteerd wordt en komt dit signeren.

Informatiefolder over Wigwam en folder over de boeken.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.