Mozaïek: Fochplein

De werken aan de ondergrondse fietsenstalling zijn begonnen.

Het idee van extra fietsenstallingen is uitstekend, en ook aan bewaakte fietsstallingen is er zeker in Leuven nog behoefte. In het voorjaar ging ik eens de plannen inkijken bij de stadsarchitecte. Toen waren ze nog niet helemaal af. Vandaag ging ik een tweede keer langs om de uitvoeringsplannen te bekijken.

‘The proof of the pudding is in the eating’ zoals Cervantes reeds zei. Waarvoor en door wie gaat deze prachtige infrastructuur gebruikt worden? Hier wordt duidelijk voor een shoppend publiek gekozen, en voor een publiek dat een trapje in de wereld zet.

De afsluiting.
Bewaakt impliceert afsluitbaar. Deze bewaakte stalling zal ‘s nachts afgesloten worden. Nu oogt de doorgang nog open en ruim (pag.8-9). Hoeveel plaats gaat dit hek onderaan de helling wegnemen als de poort open staat? Het sluitingsuur werd bepaald in overleg met het fietspunt dat er zal uitgebaat worden. In de zomer, van 1 april tot 31 oktober, zou de stalling open zijn van 7u30 tot 2u00. Tijdens speciale activiteiten zou dat openingsuur nog kunnen uitgebreid worden. In de winter, van 1 november tot 31 maart, kan je er terecht op weekdagen van 7u30 tot 23u30, op zaterdag tot 20u30 en zondag tot 22u30.

Hangfietsen.
Fietsen van fietsers die ergens langer blijven hangen, en die hun rijwiel niet op tijd komen afhalen, zouden geblokkeerd worden. Ofwel zullen ze verwijderd worden door fietspunt en in een kamertje apart gezet, ofwel zullen ze gaan werken met wielklemmen. Bij het terug afhalen moet je dan stalgeld betalen.

Helling.
De helling is 3m20 breed, en de hellingsgraad bedraagt 7%. Zoals je kan zien op p. 4-5 loopt de glazen borstwering naast de helling een stukje door. Dit om de voetgangers te geleiden naar hun oversteekplaats. Logischerwijze zou een voetgangersgeleiding tussen trappen en helling moeten staan, want de fietsers moeten toch niet naar de oversteekplaats worden geleid? Dat kan bijvoorbeeld door een doorlopende leuning voor minder goed te been zijnde voetgangers te plaatsen, of door toch wat ruimte tussen in/uitrit en oversteekplaats te voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen dan onafhankelijk van elkaar de rijbaan op en af.  Helaas kiest het stadsbestuur niet voor dit laatste. De slechtzienden zullen dus extra uit hun doppen moeten kijken!

Onderaan de helling zou nog iets voorzien worden om de snelheid af te remmen, hopelijk denkt men daarbij niet aan zig-zag geplaatste beugels. Bakfietsen en fietskarren pleiten voor andere maatregelen. Mijn opmerkingen zullen naar de dienst verkeersorganisatie worden meegenomen.

Tiensestraat.
Deze wordt na het Fochplein ingericht als winkelwandelstraat. Op de mobiliteitsronde van Netwerk Duurzaam Leuven konden de aanwezige gemeenteraadsleden ons al zeggen dat fietsers er in de twee richting zouden mogen fietsen. Dat was hen blijkbaar al toegezegd. Hopen maar dat dat niet nog verandert, zoals dat in de Diestsestraat gebeurde.

Fietsgoten.
Langs de korte zijkanten van de trappen komen fietsgoten, op 3 plaatsen dus.

Bovengronds stallen.
Er zullen geen bestaande openbare stallingen in de buurt worden weggehaald, maar het hele gebied rond de Sint-Pieterskerk en verder wordt wel ‘verboden fietsen te stallen': Margarethaplein, begin Diestsestraat, begin Tiensestraat, Grote Markt. Zelfs de Oude Markt werd genoemd, maar dit ligt nog niet vast.
Het betreft hier nochtans een andere vorm van stallen, en deze zijn complementair. Wie aan de langste toog gaat hangen laat al gauw zijn fiets staan tot na de openingsuren van de bewaakte stalling. Wie komt winkelen, een concert meepikt in de schouwburg of op restaurant gaat, is daarentegen wel gebaat bij het overdekt stallen van zijn fiets.

Voetgangersoversteekplaatsen.
Deze worden enkel aangeduid door blindegeleidestroken en voorzien van verlaagde boordstenen. Er zullen geen zebrastrepen meer aangelegd worden in de zone 30, dat hebben we nog maar pas in de media kunnen horen. De gehele binnenstad, dus ook de Bondgenotenlaan, wordt zone 30. De commentaar van slechtzienden daarop is dat blindengeleidehonden worden getraind op zebrastrepen, niet op geleidestroken.

Rijbaan voor bussen en fietsers
Deze rijbaan in het midden is zo smal gekozen, dat bussen achter fietsers moeten blijven, en fietsers achter bussen. Op de plannen stond een afstand tussen de boordstenen vermeld van 6m60 tot 7m. Aan de bushalte is er wel meer breedte voorzien. Of dit werkt kan je gaan bekijken in de Rijschoolstraat, waar het busverkeer momenteel doorheen geleid wordt. Deze zone 30 is ook zo smal dat bussen achter fietsers moeten blijven, en fietsers achter bussen. Maar als er geen gemotoriseerd tegenverkeer is, zie je hier toch bussen fietsers voorbijsteken.

Conclusie: De ondergrondse infrastructuur is zeker en vast een aanwinst voor Leuven, want bewaakt en vooral overdekt. Het latere gebruik zal uitwijzen of deze infrastructuur een zegen of een vloek voor de fietser is. We wachten in deze de verdere flankerende beslissingen van het gemeentebestuur af.

Dit artikel kadert in een reeks over de Leuvense fietsinfrastructuurwerken.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.