De Joorzangers vliegen erin

Op donderdag 21 oktober werd in de gotische zaal van het stadhuis de tweede CD van ‘De Joorzangers’ voorgesteld. Volgende liedjes zijn daar op te vinden: Et lied van Pope Toune – Drinklied – Lizzy van de Kruen – Den Boerinnekesdans – Het kleine café aan de haven – Moëbuemlied – Edde dat al gezien? – Et dondert en het bliksemt – On et strand – Mesjin zit God te jènke – Droë Slubbers – Kèsmismelange. De CD kan je kopen tegen de prijs van 15,00 euro in de burelen van De Streekkan,t Brusselsesteenweg 66 te Herent, bij Paulus-Buelens, Tiensestraat 39 te Leuven of in café ‘Tempo’ de Becker Remyplein te Kessel-Lo.

“Twiee joor zen er verboë gegon sins et verschoëne van den ieeste CD van De Joorzangers. En voilà, up onvroog zen ze al vanêr doo mei ne vèsse kompakt disk vol streikgebonge liekes, uefdzokeloëk in et Leives dialèkt en dat es zue e bekken et andelsmêrk van doë keune zangers. Liekes uek die mieestal gon ouver teustande, gewèntes en foëte die ouveral ieel erkinboor zoën. Alei, wat da se bringen es ni mieer of ni minder as pier natier. Zonder veil fioriturkes. Wellicht zelle doë Joorzangers noent ni meigen uptreiden in de Scala van Milaan. Moo dat es uek ennen ambiesse nit. Ze zinge wel tot vermook van talleuze inwueners van Leive en natierloëk uek minse van oeet de periferie van doë broeesende stad. Ze zen dan uek te bewondere en te beloistere up de mieest oeetieenluepende geleigeneide. Da kan zuewel zoën up et stadoees, in de kerk, up de Leivese kèsmèt, as up een braderie in d’ieen od d’ander woëk. En vermits da se ieenegte jore gelê zen ontston in de schuet van et wieereldberumd Verbond van de Leivese Joortalle, mieer bepoild in et joor 2004, nen istourissen dotem, goot er uek gieen aktivitoët van dat upmêrkeloëk en uniek Verbond verboë, of ze wedde gevroogd vei al doë evenemènten up te fleire mei ennen onsteikeloëk gezang. Vei ale moo te zê da se een importante ploits ingenoumen emme on et Leives firmamènt en al geroeemen toëd dieel oeetmoke van et ludiek oupenboor kunstbezit van Leive.

Brèf, ze weite mei ouvertoeeging en entoeziasme et publiek te boeie en een gezellege sfeir te krejeire.
De Joorzangers emmen in ieder geval wei veil plezier belieefd on de realizose van deizen twidde CD en ze verwachte, ieerloëk gezieed, van alen etzèlfste …..”

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.