2.360.000 euro voor de onwikkeling van Vaartkom-Noord

Vlaams minister van Stedenbeleid Freya Van den Bossche geeft een projectsubsidie van 2.360.000 euro aan Vaartkom-Noord van de stad Leuven. Dit grootschalig project vormt ruim 30 hectare voormalig industrieel gebied om tot een gemengd stedelijk gebied, met ruimte voor wonen (ongeveer 2.200 wooneenheden), handel, horeca, kantoren, cultuur en recreatie. Het project omvat de aanleg van het Engels Plein, de aanleg van twee nieuwe bruggen over de Vaart, een fiets- en voetgangersbrug naar Wilsele, de inrichting en ontsluiting van het park Keizersberg, de culturele herbestemming van het Entrepotgebouw, de realisatie van een gemengd bouwblok door de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en de oprichting van een multifunctioneel gebouw door de private partner Waterview nv. Dit laatste gebouw bevat 1.000 parkeerplaatsen, 60.000 m² commerciële ruimte, 9.000 m² kantoren, een dertigtal appartementen en een publieke lift die toegang zal geven tot het park Keizersberg. De aanwezigheid van water, groen, en het historisch patrimonium bieden een unieke context voor deze herontwikkeling.

Via het stadsvernieuwingsfonds subsidieert minister van Stedenbeleid Freya Van den Bossche stadsprojecten die een opmerkelijke verandering in een buurt of wijk kunnen bewerkstelligen of een nieuwe dynamiek met zich meebrengen. Zowel de 13 centrumsteden en Brussel als de 21 provinciale steden kunnen een subsidie krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal strenge kwaliteitscriteria, zoals het totaalkarakter van het project, de kwaliteit van het architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp, participatie van de buurtbewoners bij het ontwerpproces en een nauwe samenwerking met privéontwikkelaars

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.