Infoavond Handicap en vrije tijd

Ook mensen met een handicap hebben recht op en nood aan vrije tijd. Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap zijn hiervoor vaak afhankelijk van hun ouders of begeleiders. Het is zeker voor ouders niet altijd eenvoudig om vrijetijdsactiviteiten uit te zoeken en aan te bieden aan hun kind met een handicap

  • Welke mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding bestaan er die aangepast zijn aan personen met een handicap?
  • Waar vind ik een geschikte, begeleide vrijetijdsbesteding voor mijn kind met een handicap? Wie kan me helpen bij deze zoektocht?
  • Kan mijn kind ook terecht in de gewone sportclub?
  • Kan mijn kind met een handicap ook naar een jeugdbeweging?

Op deze en vele ander vragen wil de infoavond van KVG Oost-Vlaanderen en Gezin en Handicap een antwoord bieden op dinsdag 15 februari 2011 om 19u30 in ’t Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Kessel-Lo.
Griet Reyniers van de vrijetijdswerking van KVG Vlaams-Brabant leidt het thema in en licht toe wat KVG te bieden heeft op het vlak van vrijetijd. Verder komt Lieve Callens van de Sportdienst van de Provincie Vlaams-Brabant het aanbod aan sportmogelijkheden voor personen met een handicap toelichten. Tenslotte komen personen van Akabe Heverlee en Akabreder hun werking voor personen met een handicap voorstellen.

De inkom bedraagt 3 euro voor ouders die lid zijn van Gezin en Handicap of KVG. 7 euro voor ouders die geen lid zijn en 20 euro voor professionelen. Professionelen die met ouders meekomen, betalen 15 euro. Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216. 29. 90 of per mail gezinenhandicap@kvg.be.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.