Stemrecht voor studenten in studentensteden?

Naar aanleiding van het pleidooi van burgemeester Louis Tobback en zijn Gentse collega Daniel Termont in de pers, stuurde LOKO onderstaand persbericht uit:

LOKO, de Leuvense studentenraad, staat zeer positief tegenover maatregelen die de huidige lacune in representatie voor studenten in Leuven aanpakt. Ook begrijpen wij de verzuchting van het gemeentebestuur omtrent een betere verdeling van middelen uit het gemeentefonds.

De oplossing voor deze problemen mag echter nooit verzanden in een voorstel dat studenten dwingt om hun domicilie te veranderen naar Leuven. De wet voorziet voor hen op dit moment een speci ek statuut en onzorgvuldig raken aan hun domiciliëring kan fi nancieel zeer negatief uitvallen voor studenten, door mogelijks verminderd kindergeld en andere kosten die gepaard gaan met een verandering van domiciliëring. Bovendien betalen vele studenten die hier verblijven reeds bepaalde vormen van belasting (zoals kottaks) en dragen ze sterk bij tot de lokale economie.

De Leuvense studentenraad wil wel sterk benadrukken dat mogelijke plannen om een groot deel van de 46 000 universiteits- en hogeschoolstudenten inspraak en verantwoordelijkheid te geven in de stad waar ze zoveel tijd doorbrengen, alvast toejuicht en dit dossier op haar eerstvolgende Algemene Vergadering heeft geagendeerd om een volledig en uitgewerkt standpunt in te nemen.

LOKO heeft burgemeester Tobback en schepen voor studentenaangelegenheden Denise Vandevoort alvast uitgenodigd om snel samen te zitten om van dit idee een werkelijkheid te maken. We hopen van harte dat zij hier beiden op zullen ingaan.

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Stemrecht voor studenten in studentensteden?”

verhavert bart
(on januari 24th, 2011 at 19:50)

goed idee.

als iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de stad dan zal hopelijk ook de overlast afnemen.