Archief voor februari, 2011

Carnavalstoet op zaterdag 19 maart 2011

De 43ste internationale carnavalstoet rijdt dit jaar uit op zaterdag 19 maart. De stoet vertrekt om 15.11 uur op het Sint-Jacobsplein. Vervolgens volgen de praalwagens het volgende parcours: Brusselsestraat, Franz Tielemanslaan, Dirk Boutslaan, Margarethaplein, Grote Markt (showing door de personaliteiten), Smoldersplein, Rijschoolstraat, Vital Decosterstraat, Bondgenotenlaan, Vanderkelenstraat, Ladeuzeplein, Jan Stasstraat, Bondgenotenlaan, Martelarenplein, Diestsestraat en ten slotte de Minckeleerstraat, waar de stoet ontbonden wordt. Na de stoet, om 17 uur vindt er een verkleed prinsenbal plaats in feestzaal Rijschool in de Rijschoolstraat.

Opgelet, door de werken aan het Fochplein werd het traditionele parcours gewijzigd.

Carnaval Leuven - 2010

Bookmark and Share

Nieuw persbericht Stad Leuven i.v.m. zebrapaden in zone 30

Sinds 30 januari is de volledige Leuvense binnenstad een zone 30 geworden. Zo wilt de stad meer harmonie creëren tussen de verschillende weggebruikers.

Dit betekent dat in straten die in het kader van de zone 30 zijn of worden aangelegd als woonerf, zebrapaden niet gewenst zijn.

Daar waar de infrastructuur nog niet is aangepast in functie van een zone 30 worden de zebrapaden niet verwijderd. Ze krijgen wel een uitdovend karakter, tenzij een specifiek zebrapad nog een belangrijke veiligheidsfunctie zou hebben.

Rond schoolomgevingen waar sowieso een zone 30 geldt in zowel de binnenstad (binnen de ring) als in de deelgemeenten blijven de zebrapaden behouden omwille van de veiligheid en hun educatieve waarde.
Toch zou de stad aan de scholen willen vragen om de leerlingen de juiste betekenis van de zone 30 aan te leren.

Opgelet, als in een zone 30 een zebrapad aanwezig is, moet je dit verplicht gebruiken. Is er geen zebrapad in de zone 30, dan mag je oversteken waar je wil, maar je moet steeds goed uitkijken voor aankomend verkeer.

Persoonlijk vind ik het afschaffen van zebrapaden in zone 30 geen goeie beslissing en als ik deze commentaren lees, ben ik niet de enige die er zo over denkt.

Bookmark and Share

iCare Leuven

iCare wordt georganiseerd door Universiteit Plus in samenwerking met Serve The City. De bedoeling van dit evenement is tijdens de week van de vrijwilliger zoveel mogelijk studenten te motiveren om zich in te zetten voor mensen dichtbij en veraf!

Dit kan op verschillende manieren: je kan als vrijwilliger terecht bij tal van Leuvense organisaties zoals Rusthuis Remy, Poverello, Oikonde, Fabota,… voor taken en klussen allerhande.

Daarnaast kan je ook geld verdienen voor de wederopbouw van een school in Haïti die zwaar getroffen werd door de aardbeving in januari 2010. Het College Coeur Immaculé de Marie (CIM) is een zusterschool van het Leuvense Paridaensinstituut in Port-au-Prince, Haïti. Je kan klussen aan de K.U.Leuven: op een faculteit een archief opruimen, contracten klasseren bij de verantwoordelijke van een residentie, een kelder opruimen bij de technische diensten… Het is maar een greep uit de mogelijkheden. Per prestatie wordt er geld gestort voor de wederopbouw van deze school.

Rector Mark Waer geeft het goede voorbeeld voor iCare:

iCare? iClean! from up leuven on Vimeo.

Meer informatie over iCare.

Bookmark and Share

Inschrijvingen sportkampen

Tofsport organiseert ook dit jaar sportkampen tijdens de paas- en zomervakantie. De inschrijvingen starten op zondag 27 februari van 8 tot 12 uur in het stadskantoor.

Bookmark and Share

Vader van de chemieshows trapt chemiejaar af in Leuven

Bassam Shakhashiri, een chemieprofessor van de Amerikaanse universiteit van Wisconsin-Madison, geeft op maandag 28 februari in Leuven een interactieve chemieshow. Daarmee opent het Departement Chemie van de K.U.Leuven knallend het Internationaal Jaar van de Chemie

2011 is door de UNESCO uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Chemie. Een heel jaar lang zullen ook aan de Associatie K.U.Leuven tentoonstellingen, experimenten en lezingen plaatsvinden om aan te tonen hoe belangrijk chemie in ons dagelijks leven is.

Professor Shakhashiri is een bekende chemicus en momenteel de president van de American Chemical Society. Hij geeft al zijn hele carrière lang chemiedemonstraties om te bewijzen dat wetenschap leuk kan zijn. Op uitnodiging van de federatie van de chemiesector Essenscia en doe-centrum Technopolis reist Shakhashiri een week lang rond in Vlaanderen om chemieshows te geven. Het Departement Chemie van de K.U.Leuven verzorgt hierbij een deel van de logistieke ondersteuning.

Bassam Shakhashiri was voor de Leuvense professor Luc Van Meervelt ook een stimulans om de chemieshow van professor A.Toom te ontwikkelen. Het team van Prof. A.Toom geeft al sinds 2005 chemieshows aan klassen van 10- tot 14-jarigen in Leuven.

Meer info over alle activiteiten van de Associatie K.U.Leuven in het kader van het Internationaal Jaar van de Chemie: www.jaarvandechemie.be.

Bookmark and Share

Energiebeurs op 12 maart 2011

Op zaterdag 12 maart 2011 organiseert de stad voor de tweede keer een energiebeurs in Tweebronnen. Beursbezoekers kunnen infosessies en workshops bijwonen over groene stroom, de nieuwste isolatiematerialen, verwarmingssystemen, zonnepanelen … en ze kunnen praten met energiedeskundigen, architecten en aannemers. Ze kunnen ook lezingen bijwonen, kleine tentoonstellingen bezoeken en een advies op maat krijgen over hun eigen bouw- of verbouwproject.

Speakers’ corner
Omdat energie en klimaat iedereen aanbelangen, heeft zowat iedereen er ook een mening over. Daarom wil de stad het woord geven aan de bezoekers van de beurs in de speakers’ corner. Het principe is eenvoudig: één man of vrouw, één stem en 10 minuten spreektijd over het thema ‘energie’.

Ruimte voor cultuur
De extra ruimte die in Tweebronnen beschikbaar is, wordt opgevuld met cultuur: enkele boeiende filmfragmenten over klimaatverandering, een foto-tentoonstelling, een boekenstand en andere infostanden zorgen voor een verbreding van de energiebeurs.

Bookmark and Share

Freek Wambacq in M

Freek Wambacq (Brussel, 1978) put zijn inspiratie uit toevallige ontmoetingen en onvoorspelbare ontdekkingen. In zijn werk legt hij een kritische link tussen de wereld van de kunst en de wereld daarbuiten. Hij gebruikt gevonden materialen en voorwerpen en geeft ze in verrassende combinaties een nieuw leven. Zijn constellaties refereren nog aan de oorspronkelijke functie van het object maar vertellen tegelijk complexe verhalen en formuleren sociologische commentaren en kunsthistorische referenties.

De tentoonstelling loopt van 24 februari tot 15 mei 2011.

Bookmark and Share

5de editie van het orgelfestival

Stadsorganist Peter Breugelmans en zijn team zijn volop bezig met de organisatie van de vijfde editie van het orgelfestival. Binnenkort zal alle informatie beschikbaar zijn op een gloednieuwe site www.festival-leuven.org. De site is voorlopig nog in opbouw maar blokkeer alvast de volgende data in je agenda:

  • zaterdag 30 april ‘s avonds: concert in de Predikherenkerk
  • woensdag 4 mei ‘s avonds: concert in de abdij van Vlierbeek
  • zondag 8 mei ‘s namiddags: concert in de Sint Geertruikerk
  • woensdag 11 mei ‘s avonds: concert in de Begijnhofkerk
  • zaterdag 14 mei: excursie naar de O.L.V.-basiliek in Maastricht en ‘s avonds concert in de Sint Kwintenskerk

Meer informatie volgt later!

Bookmark and Share

CleanTech Challenge 2011: studenten bouwen aan een groene en mooie toekomst

In deze politiek moeilijke tijden waarin de milieuproblematiek op de achtergrond dreigt te raken, vinden enkele studenten dat het tijd is om actie te ondernemen. Daarom slaan AFC Leuven (een studentenvereniging aan de KUL), KUL R&D en Vlerick Leuven Gent Management School de handen in elkaar voor de tweede editie van de CleanTech Challenge.

Deze wedstrijd wil de ontwikkeling van nieuwe ondernemende ideeën op het vlak van groene technologieën stimuleren. Bovendien is het voor de deelnemers ook meteen een leerervaring in het nemen en uitwerken van initiatieven. Na een eerste succesvolle Leuvense editie vorig jaar, werd dit jaar beslist om de competitie open te stellen voor studenten uit heel België. Het officiële startschot werd gegeven tijdens het kick-off event op 24 februari in Kinepolis Leuven, waar heel wat prominente experten een lezing gaven. Een 150-tal geïnteresseerden waren aanwezig bij het officiële startschot van de CleanTech Challenge.

Hoewel de deadline voor het inschrijven van ideeën vastgelegd werd op 4 maart, zijn er op dit moment al 12 ideeën ingeschreven. De geregistreerde ideeën zijn zeer divers: betere toepassing van batterijen, power management technieken, elektrische wagens, oplaadpunten voor elektrische wagens, een verbetering van traditionele brandstof,… De ingeschreven teams lichtten tijdens de receptie op basis van een poster hun idee kort toe aan coaches om in dit stadium van de competitie reeds bruikbare feedback te krijgen over hoe het idee best uitgewerkt wordt.

Meer informatie over het verloop van de competitie op www.cleantechchallenge.be/competition.

Bookmark and Share

Leuvens Fochplein wordt Pieter De Somerplein

Het Leuvense Maarschalk Fochplein wordt hoogstwaarschijnlijk omgedoopt tot Pieter De Somerplein, naar de eerste rector van de Vlaamse KULeuven. De nieuwe naam komt er op voorstel van staatssecretaris en Leuvens gemeenteraadslid Carl Devlies. De verwachting is dat de naamswijziging op een van de eerstvolgende bijeenkomsten van de gemeenteraad zal worden goedgekeurd. Het is al langer bekend dat de Leuvense burgemeester Tobback de herinrichting van het Fochplein in het stadscentrum wil aangrijpen om het plein ook een nieuwe naam te geven.

De Somer werd in 1968 de eerste lekenrector van de universiteit. In 1966 was hij al aangesteld als pro-rector van deNederlandstalige afdeling van de toen nog tweetalige universiteit. Hij won de rectorverkiezingen van 1971, 1976 en 1981 en bleef rector tot aan zijn dood in 1985. Voor hij rector werd, had hij al een carrière achter de rug als prof aan de medische faculteit en als ondernemer. Hij richtte het Rega-instituut op, waarin onder meer een poliovaccin werd ontwikkeld. Het instituut werd later door hem aan de universiteit geschonken.

De opstart van de Nederlandstalige KULeuven was in 1968 alles behalve een vanzelfsprekendheid. De Somer zelf zou hierover later verklaren: ‘Van de Vlamingen werd beweerd dat ze niet rijp waren voor wetenschappelijk onderzoek en dat hun universiteit het niet verder zou brengen dan een regionale instelling voor hoger onderwijs. Deze sombere vooruitzichten werden door de feiten radicaal tegengesproken.’

Pieter De Somer was een man met een hart voor zijn universiteit. Maar het was ook een man met verstand, als wetenschapper, maar ook als ondernemer en bestuurder. Hij was een vurig pleitbezorger van een goede samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. De visie en het beleid van Pieter De Somer zorgden voor een universitaire dynamiek waar de hele Leuvense regio mee van profiteerde. De universitaire expansie transformeerde Leuven van een economisch wat ingedommelde stad en streek in een dynamische hoogtechnologische regio.

Na een aula en een academiejaar krijgt Pieter De Somer in Leuven nu waarschijnlijk ook een plein naar zijn naam.

Bookmark and Share