Open Core – Julien Maire

Julien Maire riep in zijn Open Core performance herinneringen op aan de publieke anatomische dissecties uit de 16de eeuw. Gedreven door nieuwsgierigheid over het functioneren van de camera en zich bedienend van de vreemdste instrumenten, werd de camera langzaam maar zeker ontmanteld. Het Frenglish waarvan de kunstenaar zich bediende, maakte dat de performance nog een extra komische toets kreeg. De toeschouwers lachten luidop en een tikkeltje ongemakkelijk toen hij een haar uit zijn hoofd trok om de sensor van de camera te lijf te gaan. Ook de oude technologie werd niet uit het oog verloren: oude pellicule werd gebruikt om samen met de lifebeelden van de camera een nieuw samengesteld, zij het troebel, beeld te creëren.

Het einde van de performance kwam nogal abrupt en tussen de humoristische momenten door waren er voor mij ook stukken waar de verveling toesloeg. En het blijft natuurlijk jammer dat er na de performance van de oorspronkelijke camera niet meer veel overblijft.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.